MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Symptóm olupovania pier

Symptóm olupovania pier

Symptóm olupovania pier nepredstavuje samostatnú nozologickú jednotku. Z tohto symptómu sa však môže na perách samostatná nozologická jednotka vyvinúť. Symptóm olupovania pier môže byť súčasťou iného stavu na perách alebo súčasťou celkových ochorení. Zvyčajne ide o chronický proces, ktorý môže pretrvávať dlhú dobu. Klinicky postihuje izolovane hornú alebo dolnú peru. Zriedkavo postihuje súčasne obidve pery.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: symptóm, pery, olupovanie pier | příloh: 1 | zobrazeno: 6344x | publikováno: 19. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému

Hlavné symptómy a príznaky chorôb srdca. Symptómy a príznaky pľúcneho edému.

 
autor: Ján Hanáček | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: symptómy, príznaky, kardiovaskulárny systém | příloh: 1 | zobrazeno: 5305x | publikováno: 19. 2. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 19

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum
.. sign was negative. (Plenies´s symptom: percussion tenderness of the right..

Selected chapters from orthopaedics
.. most frequent, senile one is frequent, too. The symptoms include pain, pathological fractures of..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. disekcie aorty sú veľmi typické nasledujúce 3 symptómy: náhle vzniknutá rezavá bolesť, deficit pul..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea sú nešpecifické a vedú k ones.. .. tam je priemer čreva najmenší. Klinické znaky a symptómy biliárneho ilea sú zvyčajne nešpecifické a spôs..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. prvýkrát popísal Fitz v roku 1886. Dovtedy sa symptómy a patológia tejto náhlej príhody brušnej pri..

Metabolické ochorenia
.. DM. Diabetická ketoacidóza -príčiny, klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. H..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. not realized because the patient had no clinical symptoms indicating injury of those systems...

Aortic dissection
.. to point out that although the following three symptoms are typical for the diagnosis of aortic..

Pleuropneumonia
.. a pathogenic microorganism. Common respiratory symptoms of pneumonia include cough, often with sputum..

Obesity hypoventilation syndrome
.. to blood gases dysbalance. Clinically, major symptoms include daytime sleepiness and neurocognitive..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. of negative anamnesis of the accident and symptoms are usually non-specific. Problems can occur.. .. 20% require endoscopic or surgical removal. Symptoms occur because of gastrointestinal obstruction..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. remains controversial. The clinical signs and symptoms of gallstone ileus are usually non-specific,.. .. people. Gallbladder stones are frequently asymptomatic, mostly patients don´t know about..

Management of breast cancer
.. no other secondary deposits. The patient has no symptoms and has returned to her previous employment..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. last three years. Patient do not present any symptoms. No dyspnoea, no angina pectoris, no collapse,..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. a migrácia prebieha väčšinou latentne a symptómy sa môžu prejaviť aj po niekoľkých mesiacoch, či .. .. telesa je veľmi vzácny. Klasická triáda symptómov pri pečeňovom abscese (horúčka, bolesť a ikte..

Aortocoronary bypass
.. pressure chest pain during exercise. Due to the symptomatology and cummulation of risk factors for..

Aortokoronárny bypass
.. pri námahe, ktoré v kľude ustali. Vzhľadom na symptomatológiu a kumuláciu rizikových faktorov pre is..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. Rontgenologicky a na základe subjektívnej symptomatológie diagnostikovaný zubný kaz aproximálne dis..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. kandidové IE. V klinickom obraze dominuje pľúcna symptomatológia spôsobená častými septickými embol..

Manažment karcinómu prsníka
.. nálezu metastáz. Pacientka nemá doteraz žiadnu symptomatiku a vrátila sa do bežného života. Diskusia: ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. a neaterosklerotický pôvod. Pacienti so symptomatickou aneuryzmou by sa taktiež mali rozhodnúť pr..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. udávajú jej začiatok zvyčajne v čase výskytu symptomatickej hyperkapnie. Zvyčajný vývoj ventilácie týc..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. CF a od odhalenia funkcií jeho produktu. Moderná symptomatická liečba zlepšuje kvalitu a dĺžku života paci..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. indikovaný konzervatívny postup: observácia a symptomatická liečba, ktorá spočívala v parenterálnej hyd..

Cardiac tamponade due to cardiac metastases
.. because of tracheostomy. Current disease: symptoms lasting for 2 days – chest pain, dyspnoea..

Pleuropneumónia
.. spája s typickým priebehom ochorenia s akútnymi symptómami infekcie dolných dýchacích ciest. Svetová zdr..