MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 11

New trends in the therapy of bronchial asthma and COPD

Constrictive pericarditis, reoperation
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. normal Imaging methods: ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA diameter= 50 mm, IVS= 10 mm, LVEDD= 49 mm,..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. malého orgánu (predozadný priemer oka je cca 24 mm). Nádory indikované na stereotaktickú rá..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. Zobrazovacie metódy: ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA predo zadný diameter= 50 mm, IVS= 10 mm, ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. prečnievanie tumoru veľkosti cca 10x8x3mm (Obrázok 1,2). Po doplnení predoperačných vyš.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. Rozšírenie ascendentnej aorty, šírky 54x54 mm, arcus aortae šírky pred odstupom tr. b..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. methods: Echocardiograph: aortic bulbus 29mm, ao. Asc. 32mm, ring of aortic valve 20 mm, Vmax..

Aortic dissection
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. spine pain. For arterial hypertension (BP 200/90 mmHg) sent for examination to internal outpatient..

Cardiac tamponade due to cardiac metastases
.. cardiogenic shock and death if not treated immediately. The presented case report describes a.. .. chest pain and persisting hypotension. Verbal communication with patient was enabled because of..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. metódy: Echokardiografia: bulbus 29mm, ao. Asc. 32mm, ring ao. chlopne 20 mm; LVD 45,..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. abdomen showed hypoechogenic tumour (size: 63x58 mm) with bubbles of the air in the right..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. Pre naliehavú artériovú hypertenziu (TK 200/90 mmHg) odoslaný na vyšetrenie na príjmovú ambulanciu ..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. dyspnoe, hypotenzia (70/50...90/60...90/60 mmHg), tachykardia (akcia srdca pravidelná, ..

Femtosecond laser in cataract surgery
.. surgery.   Further studies are recommended for the safety and efficacy of FLACS. Also,..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. nálezom hypoechogénneho útvaru o veľkosti 63x58 mm s bublinami vzduchu v pravom hypochondriu bolo..

Aortocoronary bypass
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. during exercise. Due to the symptomatology and cummulation of risk factors for coronary artery..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. V oblasti uška vystupujú hrebeňovité svaly (mm. pectinati), podmieňujúce jeho nerovný povrch. Me..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. BCR-ABL minor  Diagnóza: WHO: common B- ALL, bcr-abl1  minor + s..

Pleuropneumonia
..mmunity-acquired pneumonia (CAP) is a serious.. .. abdomen sensitive of under right rib cage Inflammatory markers: CRP 144.63 ml/L, PCT 4.580 ug/L..

Management of breast cancer
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. involvement. Imaging methods: A diagnostic mammogram and ultrasound image showed a spiculated..

Pleuropneumónia
.. pneumónia (community-acquired pneumonia – CAP) predstavuje.. .. nálezy: S-Alb 34,6 g/l, S-CB 58,4 g/l, S-K 3,0 mmol/l Hematológia: Hgb 9,28 g/dl, RBC 3,72 x109 ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. lúmenu pravej vetvy a. hepatica (12x19 mm) a hemoragické kolekcie v oblasti hílu pečene a o..

Manažment karcinómu prsníka
.. ho na rýchlu histológiu (Obrázok 6 až 9). Gamma detekčná sonda sa prekryje sterilnou fóliu a vl..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Práca uvádza poznatky o základoch alterácie gén.. .. maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci primárny vnú..