MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 13

BALNEOLOGIE

BALNEOLOGIE

Balneologie je nauka o přírodních léčivých zdrojích, jejich čerpání, využití, skladování, ochraně, užívání k léčbě nebo jako stolní vody. Zahrnuje řadu podoborů jako např. balneotechnika, hydrogeologie, klimatologie, referenční laboratoře PLZ, peloidologie. Balneoterapie je léčení přírodními léčivými zdroji tj. převážně fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlivy. Těmito vlivy jsou např. přírodní léčivé vody, zřídelní plyny, peloidy a klima.
 

 

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)

The case report describes the hospitalization of a 26 year old male with M. Barlow. The mitral valvuloplasty was performed. However, the peroperative ultrasonographic finding documented prolapse of the anterior cusp of the mitral valve into the outflow tract of left ventricle. The surgery was supplemented with a suture of the A2-PA segments of mitral valve. The subsequent finding was satisfactory. No more serious postoperative complications were noted. The patient was admitted to outpatient care on the eighth postoperative day.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: M. Barlow, mitral valve insufficiency | příloh: 14 | zobrazeno: 2427x | publikováno: 22. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: M. Barlow, insuficiencia mitrálnej chlopne | příloh: 14 | zobrazeno: 3739x | publikováno: 21. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

The education and training of medical doctors and other health professionals are undergoing fundamental transformation in a worldwide context. The traditional teaching models are currently being substituted or complemented by up-to date study models. They open more space to innovative pedagogic strategies that facilitate active learning and student-centred teaching approaches.
Team-based learning (TBL) is an innovative teaching/learning strategy that is based on students’ learning in small teams. It is a relatively new approach in medical education, but the evidence for its academic effectiveness in this field is growing.
Authors of the booklet provide an overview of the basic concepts of the TBL and share their experience with introducing TBL into physiology teaching of medical students.

 
autor: Katarína Babinská, Ing. Miroslav Babinský, RNDr. Ján Bakoš, PhD, MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., MUDr. Rastislav Važan, PhD. | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Ostatní | kategorie: Educational works, Educational websites | klíčová slova: team based learning, physiology, students of medicine | příloh: 1 | zobrazeno: 1448x | publikováno: 15. 1. 2020 | poslední úpravy: 12. 2. 2020

Basic anatomy and physiology of the eye and visual pathways

Basic anatomy and physiology of the eye and visual pathways

Human eye works like a digital camera.

Light is focused primarily by the cornea — the clear front surface of the eye, which acts like a camera lens.
The iris of the eye functions like the diaphragm of a camera, controlling the amount of light reaching the back of the eye by automatically adjusting the size of the pupil (aperture).

 
autor: Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Lectures, Presentations | klíčová slova: eye globe anatomy, uvea, retina, efractive errors, moypy, hyperopy, astigmatism, eye globe layers, retina, uvea, refractive errors | příloh: 1 | zobrazeno: 1359x | publikováno: 1. 4. 2020 | poslední úpravy: 2. 4. 2020

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onkologickým ochorením. V tvárovej oblasti sa najčastejšie vyskytuje na nose, čele a lícnej oblasti. Od ostatných malignít tváre sa prejavuje prevažne klinickou indolenciou. Niektoré typy však môžu byť charakteristické agresívnym biologickým správaním so zlou reakciou na liečbu a nepriaznivou prognózou. Vhodným riešením týchto defektov tváre predstavujú kožné miestne laloky premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. Rozmery sú dané veľkosťou samotného defektu a limitované uhlom rotácie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marcel Riznič, Jozef Jendruch, Andrej Jenča st., Marcel Mitruk | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Onkologie, radioterapie, Zubní lékařství | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok | příloh: 6 | zobrazeno: 2983x | publikováno: 31. 10. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 54 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 171

New trends in the therapy of bronchial asthma and COPD

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom

Treatment of overjet by retraction of frontal teeth to temporary anchorage devices (TADs)

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Burns

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Constrictive pericarditis, reoperation

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum

Femtosecond laser in cataract surgery

Acute abdomen - gallstone ileus

Journey of a swallowed wooden stick to the liver

Autoimmune hepatitis

Neuroophthalmology - Diseases of the Optic Nerve and the Visual Pathways

Radioactivity and ionizing radiation

Biophysics Of Muscle Contraction

Structure of Matter From Biophysical Point of View

The Use of the Er:YAG Laser 2940 nm in complex caries removal

Cardiac tamponade due to cardiac metastases

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Combined orthodontic-surgical treatment of impacted teeth

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další