MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: funkčná histológia, veda, spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 1954x | publikováno: 7. 6. 2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 41

Princípy hodnotenia liečiv
..klíčová slova: evaluation, adverse effects, nežiaduce účinky, hodnotenie..

Nové trendy a perspektívy v histológii V

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. Drvivou väčšinou stačí prečítať abstrakt na zhodnotenie toho, či treba čítať celý text a aj v ňom je pár ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Autoimunitná hepatitída

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. opiátov. Najčastejšie používaná klasifikácia na hodnotenie stupňa postihnutia mukozitídy je WHO k..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. správania sa nádoru, nakoľko takéto hodnotenie má najväčší biologický význam a je základom konce..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. MEFANET Obrázok 6 - Liečba BiPAP - grafické hodnotenie efektivity liečby. 22.12.2017 326.3 KB ..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum

Disekcia hrudníkovej aorty

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana