MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

faktory ovplyvňujúce účinky liečiv

Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv

Prednáška venovaná rôznym faktorom, ktoré ovplyvňujú účinky liečiv. Druhá časť je venovaná špecifikám podávanie liekov v gravidite a počas laktácie.

 
autor: Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: factors, drug effects, adverse effects, gravidity, lactation, pharmacology | příloh: 1 | zobrazeno: 5617x | publikováno: 12. 3. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 27

Neionizujúce žiarenie
.. schématicky. Ozónová „diera“ . Faktory ovplyvňujúce intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žia..

Parodontitis dospelých
.. môžu ovplyvniť anatomické, funkčné a systémové faktory..

Metabolické ochorenia
.. mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a.. .. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Práca uvádza poznatky o základoch alterácie .. .. ako nový nepriaznivý prognostický faktor MMU. Epigenetické mechanizmy sú esenciálne pre normálny vývoj a udr.. .. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Na identifikáciu pacientov s vysokým r.. ..klíčová slova: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, R.. ..klíčová slova: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. k úplnému vyliečeniu pacienta. Rizikové faktory: expozícia slnečnému žiareniu predstavuje naj..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. sa pohybuje až okolo 40 %. Medzi rizikové faktory sa zaraďujú mnohopočetné aneuryzmy a nea..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. bukálne sliznice a jazyk. Medzi rizikové faktory vzniku patrí ženské pohlavie, detský vek, ned..

Pleuropneumónia
.. chronické ochorenia, narastajúci vek populácie a faktory virulencie príslušných mikroorganizmov. Sú pre v..

Manažment karcinómu prsníka
.. najčastejším karcinómom u žien. Rizikové faktory sú: vek (50-65 rokov), hormonálny status: skoré m..