MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1

faktory ovplyvňujúce účinky liečiv

Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv

Prednáška venovaná rôznym faktorom, ktoré ovplyvňujú účinky liečiv. Druhá časť je venovaná špecifikám podávanie liekov v gravidite a počas laktácie.

 
autor: Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: factors, drug effects, adverse effects, gravidity, lactation, pharmacology | příloh: 1 | zobrazeno: 4365x | publikováno: 12.3.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 28

Suicidální jednání v dětství i dospělosti
.. i dospělosti: definice, epidemiologie, rizikové faktory, první .. ..klíčová slova: i dospělosti, definice, epidemiologie, rizikové faktory, první ..

Baso a spinocelulární karcinom
.. faktory, prekancerózy, patogeneze, dif. dg., ..

Onemocnění mazových žláz
.. rosacea, patogeneze, klin. projevy, zhoršující faktory, terapie zevní, ..

Maligní melanom
.. faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, výskyt v j..

Výživa plodu a riziko KVO v dospělosti
..klíčová slova: plodu, rizikové faktory kardiovaskulárních o..

Problematika dekubitů
.. definice, negativní faktory, ovlivňující vznik a vývoj dekubitů, predilekční ..

Syndrom karpálního tunelu v ordinaci praktického lékaře
.. Patofyziologie, epidemiologie, rizikové faktory, klinická stádia CTS. Objektivní testy u CTS. El..

Neionizujúce žiarenie
.. schématicky. Ozónová „diera“ . Faktory ovplyvňujúce intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žia..

Parodontitis dospelých
.. môžu ovplyvniť anatomické, funkčné a systémové faktory..

Metabolické ochorenia
.. mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a.. .. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Práca uvádza poznatky o základoch alterácie .. .. ako nový nepriaznivý prognostický faktor MMU. Epigenetické mechanizmy sú esenciálne pre normálny vývoj a udr.. .. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Na identifikáciu pacientov s vysokým r.. ..klíčová slova: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, R.. ..klíčová slova: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, ..

Nádory dětí ORL oblasti u dětí
.. nemohou hrát významnější roli zevní onkogenní faktory, výrazněji se však uplatňují vlivy dědičné a karc..