MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1

Autoimunitná hepatitída
.. sledovaný pre eleváciu cholestatických hepatálnych enzýmov (GMT, ALP), ktorá nebola d.. .. pre eleváciu cholestatických hepatálnych enzýmov (GMT, ALP), ktorá nebola dodiferencovaná, bez i.. ..klíčová slova: hepatitída, autoimunitná hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, p.. ..klíčová slova: autoimunitná hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, .. ..klíčová slova: hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus,..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. pacientky 24.12. (Obrázok 3): + mierna elevácia hepatálnych enzýmov + ASTRUP v norme + h.. .. 24.12. (Obrázok 3): + mierna elevácia hepatálnych enzýmov + ASTRUP v norme + hypokoagulačný stav .. .. 3): + mierna elevácia hepatálnych enzýmov + ASTRUP v norme + hypokoagulačný stav u p..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. obraz hepatopatie s miernou eleváciou tzv. hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ľahká hypoproteinémia s hyp.. .. hepatopatie s miernou eleváciou tzv. hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ľahká hypoproteinémia s hy..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. priebeh bol komplikovaný prechodnou eleváciou hepatálnych testov (Tabuľka 1), ktoré sa však upravili na no..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. obraze sme z tzv. kardiošpecifických enzýmov zaznamenali vyššie hladiny kreatínkinázy, nízke h..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. polymeráza-1 (PARP-1) je členom veľkej skupiny enzýmov, ktoré katalyzujú poly-ADP-ribozyláciu DNA vi..