MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 3

PF pľúcnej a viscerálnej cirkulácie
..Pľúcna cirkulácia - anatómia, hemodynamika. Pľúcna tro..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. náustkovej ventilácie podľa potreby. Náustková ventilácia (mouthpiece ventilation, MPV) je spôsob .. ..klíčová slova: muskulárna dystrofia, respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna ve.. ..klíčová slova: dystrofia, respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna v.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna ventilácia..

Patofyziológia vonkajšieho dýchania
.. zníženia/zvýšenia veľkosti transfer faktora. Pľúcna cirkulácia a jej poruchy. Vplyv gravitácie na d.. .. systému. Súčasti vonkajšieho dýchania. Ventilácia pľúc a jej poruchy. Vplyv zmien frekvencie d..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna hypertenzia, kompenzačná polyglobúlia, ka.. .. spánku (Obrázky 3 a 4) Terapia: Neinvazívna ventilácia dvojúrovňovým pretlakom (bilevel positive airway .. ..klíčová slova: G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, respiračné zlyhanie, neinvazívna ve..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. v max 3,0-3,5 m/s - ľahká postkapilárna. PH (pľúcna hypertenzia) Záver: M Barlow - myxomatózne zmeny ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. – tlak v arteria pulmonalis; PH – pľúcna hypertenzia; PPG – maximálny tlakový g..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. bolesť - Mediastinálny tumor - Pleuritída - Pľúcna embólia - Cholecystitída Zobrazovacie metódy: ..

Pleuropneumónia
.. potreby aj oxygenoterapia, alebo mechanická ventilácia. U pacientky prezentovanej v tomto prípade bola ..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. LA, pravé oddiely nedilatované, str. závažná pľúcna hypertenzia, fibrotické zmeny na aortálnej c..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. kinetiky, bez systolickej dysfunkcie, ľahká pľúcna hypertenzia. Vo výtokovom trakte pravej komory ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Využíva sa pľúcna rehabilitácia, polohovacie techniky, ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. alebo kandidové IE. V klinickom obraze dominuje pľúcna symptomatológia spôsobená častými septickými embo..