MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Acute abdomen - gallstone ileus

Acute abdomen - gallstone ileus

Gallstone ileus is an uncommon entity, which accounts for 1–4% of all presentations to hospital with small bowel obstruction and for up to 25% of all cases in patients over 65 years of age. Despite medical advances, gallstone ileus is still associated with high rates of morbidity and mortality. The management of gallstone ileus remains controversial. The clinical signs and symptoms of gallstone ileus are usually non-specific, contributing to a delay in diagnosis. We present our case admitted to the hospital with gallstone ileus.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: biliary ileus, surgical treatment, biliary ileus, surgical treatment | příloh: 5 | zobrazeno: 1705x | publikováno: 28. 10. 2019 | poslední úpravy: 7. 5. 2021

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Biliárny ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody brušnej, predstavuje iba 1 % všetkých prípadov obštrukcie čreva, a u pacientov starších 65 rokov tvorí 25 %. Napriek medicínskemu pokroku biliárny ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea sú nešpecifické a vedú k oneskoreniu diagnostiky. V tejto kazuistike prezentujeme prípad biliárneho ilea riešený na chirurgickom oddelení UNLP.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: biliárny ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, chirurgická liečba | příloh: 5 | zobrazeno: 3934x | publikováno: 28. 10. 2019 | poslední úpravy: 16. 4. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 3