MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 21

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. diagnostike je dôležité najprv určiť veľkosť a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyš..

Akútna myeloblastová leukémia
.. akútnu myeloblastovú leukémiu s podtypom M4. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? P.. .. Akútna myeloblastová leukémia 19.12.2017 1.05 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Pre.. .. s hematológom - náter z perif. krvi, imunofenotypové vyš. (IF) PK. Výsledok: PK- krvný nát..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. 1 - Klinický obraz dentinogenesis imperfecta 11.11.2017 120.02 KB používateľ vzdelávacej siete MEF.. .. 11). Diagnóza: Dentinogenesis imperfecta typ I Diferenciálna diagnostika: Amelogenesis ..

Autoimunitná hepatitída
.. opisuje prípad autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové .. .. opisuje prípad autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazu.. .. SLA pravdepodobne ide o autoimunitnú hepatitídu 1. typu. Gastrofibroskopia: Bez patologického .. .. pľúcnej hypertenzie, diastolická dysfunkcia I. typ, chlopne bez hemodynamicky významných p.. ..klíčová slova: Autoimunitná hepatitída, autoimunitná hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, pr.. ..klíčová slova: hepatitída, autoimunitná hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, pr..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v sú.. .. obraz a schopnosť pacienta prijímať potravu. 1. stupeň – bolesť a začervenanie sliznice 2. .. .. ako dievčat. Orálna mukozitída je špecifický typ akútneho postihnutia ústnej sliznice a p.. ..klíčová slova: 1.0 Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy s..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. 2 - TNM klasifikácia NSCLC (8. edícia platná od 1.1.2017). 30.4.2018 241.65 KB používateľ vz.. .. IIIB. {files:1853} Vzhľadom na histologický typ skavamocelulárneho karcinómu pľúc, tj. kategória ..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. valve, combined diseases of aortic valve (AVA 1.7 cm2) and ascending aorta aneurysm (CT and TEE..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. of pleura and pericardium calcifications. 21.11.2017 325.02 KB MEFANET user Figure 2 - CT ray..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. 1 - ECHO picture of aortic valve stenosis. 21.11.2017 227.44 KB MEFANET user Figure 2 - ECHO..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. 1 - ECHO picture of mitral valve regurgitation. 21.11.2017 257.77 KB MEFANET user Figure 2 - ECHO..

Manažment karcinómu prsníka
.. prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v pr.. .. Obrázok 1 - Manažment karcinómu prsníka. 19.11.2017 96.6 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET .. .. ju napomáha zobraziť, taktiež ju vyhľadá aj na netypických miestach a značením na koži umožňuje chiru..

Aortocoronary bypass
.. 1 - Coronarography of left coronary artery. 21.11.2017 253.14 KB MEFANET user Figure 2 -..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy 4. Výsledky 5..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
.. rear immobile, mitral ring calcified, MVA 1.06cm2, diastolic middle gradient: 11.0-14 mmHg,..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - CT aortografia 1.1.2018 108.14 KB používateľ vzdelávacej siete MEF.. .. bez cefaley, vertiga, nauzey, vomitu, bez typických stenokardií, bez palpitácií, chuť do jedla ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. - Akútna apendicitída a Meckelov divertikul. 13.11.2017 136.04 KB používateľ na príslušnej fakulte O..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. ktoré sú u pacientov s DMD bežné. Vyskytujú typicky v REM spánku v dôsledku svalovej atónie, ale .. ..klíčová slova: 1.0 Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná i.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. - grafické znázornenie epizód. 22.12.2017 291.01 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Obr.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. a cytoplazmatických antigénov na bunkách rôznych typov ALL. Proliferácia blastov sa vymyká f.. .. Tro: 545 x109/l ↑  FW: po 1.h. 55, po 2.h. 159 ↑ Dd: 1,30  mg/l.. .. s prítomnosťou 40-50% blastov Imunofenotypizácia (IF) z perif. krvi deteguje približne 12% p.. ..klíčová slova: 1.0 Akútna lymfoblastická leukémia, akútna lym..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu .. .. 16.10.2017 151.14 KB ktokoľvek – Obrázok 5 - CF ako m.. .. sledovaná v DFN v Košiciach. Konfirmácia genotypu: homozygot delta F508. Rodinná ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. MMU boli opísané zmeny chromozómov 1, 9, 13 a 21.   Alterácie génov, proteínov, signálnych drá.. .. nich pomocou metódy G-prúžkovania detegovať karyotypizáciou numerický a morfologický status ch..