MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1

autoimunitná hepatitída

Autoimunitná hepatitída

Autoimunitné hepatitídy sú chronické hepatitídy spojené s hypergamaglobulinémiou a prítomnosťou cirkulujúcich autoprotilátok, ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. Diagnostika je náročná, všeobecne platí, že je potrebné vylúčiť všetky iné možné príčiny vyvolávajúce chronickú hepatitídu. Kazuistika opisuje prípad autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Katarína Demková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: K75.4 Autoimunitná hepatitída, autoimunitná hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, pruritus | zobrazeno: 2591x | publikováno: 2. 1. 2020 | poslední úpravy: 19. 11. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 17

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. diagnostike je dôležité najprv určiť veľkosť a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyš..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. 1 - Klinický obraz dentinogenesis imperfecta 11.11.2017 120.02 KB používateľ vzdelávacej siete MEF.. .. 11). Diagnóza: Dentinogenesis imperfecta typ I Diferenciálna diagnostika: Amelogenesis ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v sú.. .. obraz a schopnosť pacienta prijímať potravu. 1. stupeň – bolesť a začervenanie sliznice 2. .. .. ako dievčat. Orálna mukozitída je špecifický typ akútneho postihnutia ústnej sliznice a p.. ..klíčová slova: 1.0 Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy s..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. 2 - TNM klasifikácia NSCLC (8. edícia platná od 1.1.2017). 30.4.2018 241.65 KB používateľ vz.. .. IIIB. {files:1853} Vzhľadom na histologický typ skavamocelulárneho karcinómu pľúc, tj. kategória ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - CT aortografia 1.1.2018 108.14 KB používateľ vzdelávacej siete MEF.. .. bez cefaley, vertiga, nauzey, vomitu, bez typických stenokardií, bez palpitácií, chuť do jedla ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. ktoré sú u pacientov s DMD bežné. Vyskytujú typicky v REM spánku v dôsledku svalovej atónie, ale .. ..klíčová slova: 1.0 Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná i.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. - grafické znázornenie epizód. 22.12.2017 291.01 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Obr.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu .. .. 16.10.2017 151.14 KB ktokoľvek – Obrázok 5 - CF ako m.. .. sledovaná v DFN v Košiciach. Konfirmácia genotypu: homozygot delta F508. Rodinná ..

Manažment karcinómu prsníka
.. prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v pr.. .. Obrázok 1 - Manažment karcinómu prsníka. 19.11.2017 96.6 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET .. .. ju napomáha zobraziť, taktiež ju vyhľadá aj na netypických miestach a značením na koži umožňuje chiru..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. MMU boli opísané zmeny chromozómov 1, 9, 13 a 21.   Alterácie génov, proteínov, signálnych drá.. .. nich pomocou metódy G-prúžkovania detegovať karyotypizáciou numerický a morfologický status ch..