MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1

aortocoronary bypass

Aortocoronary bypass

The case report describes the hospitalization of a 58 year old male admitted to our department for documented ischemic heart disease with affection of three coronary arteries. The patient underwent a cardiac surgery with the formation of one bypass with arterial graft and one bypass with venous graft. In the postoperative period, fibrillation of atrial fibrillation with successful cardioversion was noted. The patient was admitted to outpatient care on the seventh postoperative day.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: Ischemic heart disease, aortocoronary bypass | příloh: 10 | zobrazeno: 1554x | publikováno: 22. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Aortokoronárny bypass

Aortokoronárny bypass

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil kardiochirurgickú operáciu s vytvorením jedného arteriálneho a jedného venózneho bypassu. V pooperačnom období bola zaznamenané fibrilácia predsiení s úspešnou kardioverziou. Pacient bol na siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Ischemická choroba srdca, aortokoronárny bypass | příloh: 10 | zobrazeno: 3973x | publikováno: 21. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. aortic valve; CPB – cardiopulmonary bypass; CT – computer tomography; ECHO –..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. aortic valve area; CPB – cardiopulmonary bypass; IVS – diameter of interventricular..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. Abbreviations: CPB – cardiopulmonary bypass; ECHO – echocardiography; LA – left..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
.. atrial fibrillation; CPB – cardiopulmonary bypass; ECHO – echocardiography; EROA - effective..