MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 4

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 21

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. sa rozvinul závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického ant.. .. závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického antidóta &nd.. .. byť do diferenciálnej diagnózy zahrnutý práve anticholinergický syndróm spôsobený buď požitím rastlín obsahu.. .. diagnózy zahrnutý práve anticholinergický syndróm spôsobený buď požitím rastlín obsahujúcich atropí.. ..klíčová slova: Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa belladona, a.. ..klíčová slova: Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa belladona, ..

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí
.. Další část je věnována jednotlivým plicních syndromům - syndrom bronchiální obstrukce, pneumonický, p..

Metabolické ochorenia
.. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade ..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. je častý močový syndróm s ktorým sa denne stretáva pediater v klinickej p..

Suché oko
..Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom ..

Aortokoronárny bypass
.. statínom, polytopný VAS, anxiózne depresívny syndróm RA: sestra liečená pre diabetes mellitus LA: I..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. struma parva eufunkčná, primárny Sjögrenov syndróm, suspektná hepatopathia, cervikokraniálny s..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. bol stav hodnotený ako dysfunkcia SA uzla (syndróm chorého sinusu - sick sinus syndrome), pacientka ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. Stav po splenektómii - po autonehode Dyspeptický syndróm Terapia a záver: Stratégia liečby: In..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. - Disekujúca aneuryzma aorty - Akútny koronárny syndróm - Aortálna aneuryzma bez disekcie - Aortálna r..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. až počas migrácie kameňa GIT-om. Bouveretov syndróm je zriedkavá príčina obštrukcie žalúdka. Vzniká p..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. mellitus, distálny intestinálny obštrukčný syndróm a recidivujúca pankreatitída sa môžu vyskytovať a..