MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 6

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation

Constrictive pericarditis, reoperation

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)

Patofyziológia vonkajšieho dýchania

Aortocoronary bypass

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Acute abdomen - gallstone ileus

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Aortokoronárny bypass

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Management of pilonidal sinus

Journey of a swallowed wooden stick to the liver

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Diverticulitis appendicis vermiformis

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Akútna myeloblastová leukémia

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Manažment karcinómu prsníka