MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

STEMI zadnej steny

STEMI zadnej steny

Izolovaný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a pozitívnej terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elevácií ST segmentu ≥ 0,5mm (môžu byť prítomné iba v 1 zvode). Pacient je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marianna Vachalcová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej steny | příloh: 11 | zobrazeno: 3668x | publikováno: 8. 12. 2018 | poslední úpravy: 26. 3. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 8

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. pectinati) podmieňujúce jeho nerovný povrch. Do zadnej steny predsiene ústia štyri pľúcne žily (venae pu.. .. srdcový hrot. (apex cordis) sa dotýka prednej steny hrudníka. Priemet srdca na stenu hrudníka Srdce j..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. stav bol bez komplikácií, pacient bol prepustený v 6. deň hospitalizácie do domáceho ošetrenia. ..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. expanzívna lézia o veľkosti 6,9 cm s hrúbkou steny do 7 mm s obsahom tekutiny aj vzduchu- najskôr ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. perikardektómia s uvoľnením najmä diafragmálnej steny ľavej komory. Pooperačné obdobie bolo ko.. .. a betablokátor. Na 7. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.   ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. na segmentovanie dát bol vytvorený 3D model steny oka s vyrastajúcou masou tumoru, a tiež s v..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom disekcie je trhlina v intime aorty...

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. excíziách ulcero-flegmonózne zápalové zmeny steny resekovaného čreva. Pre nepriehľadnosť sub..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. syndrómu, zlepšuje mechaniku pľúc a hrudnej steny a zlepšuje centrálne riadenie ventilácie. V pr..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. poranenia srdca alebo ruptúrou komorovej steny po infarkte myokardu vedie k rýchlemu nárastu i..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v čerstvých krvných koagulách fragmenty steny bronchu infiltrované štruktúrami stredne di..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. akinézou hrotu, apikálnych 2/3 septa a prednej steny, EF cca 40-45%, diastolickou dysfunkciou I...