MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

 Přednáška Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie v geriatrii je určena pro klinickou výuku studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kardiovaskulárních chorob ve stáří. Vzhledem k celkově stárnoucí populaci a prevalenci kardiovaskulárních chorob ve stáří je tato kapitola geriatrie nanejvýš aktuální.

 
autor: M. Berková | 1.LF UK | disciplína: Geriatrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Kardiovaskulární choroby, farmakoterapie, geriatrie | příloh: 1 | zobrazeno: 3532x | publikováno: 16.12.2011 | poslední úpravy: 9.3.2013

Kardiovaskulární systém ve stáří

 Kardiovaskulární systém ve stáří

 
autor: František Kölbel | 2.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2777x | publikováno: 21.2.2011

Plicní choroby

Plicní choroby

Přednáška

 
autor: Martin Vízek | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: plicní choroby | příloh: 1 | zobrazeno: 2658x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 12.11.2010

Autoimunní choroby

Autoimunní choroby

Bakaláři

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou
část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace
v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu o učební text, ale jen o
doprovodná hesla a texty z diapozitivů, které tak není potřeba, považoval-li by to
někdo za nutné, při přednášce opisovat. To však nebylo nutné ani doposud –
přednášky vnímáme jako jedinečný moment vysokoškolského studia, při kterém je
možné vysvětlit a diskutovat vybranou problematiku v kontextu širším než
umožňuje učebnicový text a nabídnout přemýšlivému studentovi nahlédnout
hlouběji do problému a vyzdvihnout důležité nebo kontroverzní momenty.
Předkládaný materiál tedy obsahuje jen hesla, která studovat bez výkladu a
příslušných komentářů, které společně s obrazovou dokumentací během našich
setkání poskytujeme, nemá valný smysl.
Ať jsou Vám i přesto tyto materiály k užitku!
kolektiv učitelů Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol

 
autor: Mária Chadimová | 2.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: autoimunní choroby | příloh: 1 | zobrazeno: 1956x | publikováno: 3.5.2011

Biochémia Alzheimerovej choroby

Biochémia Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v medicíne v súčasnosti vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v ostatnej dekáde venuje čoraz väčšia pozornosť. Predpokladá sa, že práve tento proces je príčinou mnohých neurodegeneratívnych chorôb, ktorých výskyt so stúpajúcim vekom signifikantne narastá.

 
autor: Eva Babušíková | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: Biochémia Alzheimerovej choroby, Alzheimerova choroba | příloh: 2 | zobrazeno: 3058x | publikováno: 13.6.2010 | poslední úpravy: 16.2.2016

Nejčastější oční choroby ve stáří

Nejčastější oční choroby ve stáří

Příspěvek je určen studentům 5. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci interny

 

choroby zadního segmentu oka - čtvrtá část

Choroby zadního segmentu oka - čtvrtá část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie. Čtvrtá část prezentace. 
 

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2602x | publikováno: 8.6.2010

choroby zadního segmentu oka - třetí část

Choroby zadního segmentu oka - třetí část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie. Třetí část prezentace.

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2347x | publikováno: 8.6.2010

choroby zadního segmentu oka - druhá část

Choroby zadního segmentu oka - druhá část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie. Druhý díl prezentace.

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2575x | publikováno: 8.6.2010

choroby zadního segmentu oka - první část

Choroby zadního segmentu oka - první část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2777x | publikováno: 8.6.2010
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 29

Metabolické ochorenia
.. na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna d..

Onemocnění vlasů
.. cyklus růstu vlasu,  typy alopecií, choroby ovlasené ..

Hluchota - Genetika sluchové poruchy
..klíčová slova: porucha sluchu, Usherův syndrom, alelické choroby, digenická ..

Genetika onemocnění s komplexní dědičností
..klíčová slova: onemocnění, multifaktoriální choroby, genetická analýza, multifaktoriální VVV..

Sexuálně přenosné nemoci
.. přenosné infekce, klasické choroby, epidemiologie, typy a projevy,..

Základy klinickej medicíny I.
.. učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej ..

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu
.. opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú p..

Parodontitis dospelých
.. chirurgie Súvisiace články: Choroby..

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny
.. chirurgie Súvisiace články: Choroby gingív Parodontitis ..

Funkce vestibulárního ústrojí
.. kraniofaciální anomálie, septikémie, infekční choroby virové, bakteriální včetně borreliózy, úrazy. Pop..