MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 28

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. ich života. Prejavuje sa bolesťou v ústnej dutine, poruchou prijímania potravy a zvýšeným rizikom v.. .. konziliárne vyšetrenie pre bolesti v ústnej dutine a ťažkosti s prijímaním potravy. Intraorálne vyš.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (u.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (u.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna muk..

Autorský zákon v e-learningu
.. podpořil: Projekt JPD3 Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze Reg..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v medicíne v súčasnosti vzrastá počet obyvateľov planéty, kt.. .. choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 ro..

Základy klinickej medicíny I.
.. učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej ..

Symptóm olupovania pier
.. Symptóm olupovania pier môže byť súčasťou iného stavu na perách alebo súčasťou celkových ocho.. .. ich vzniku a obrazovo dokumentujú jednotlivé formy.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] ..

Ochorenia sietnice
.. sietnicových ciev, odlúpenia sietnice a mnohé iné..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. je laserová preparácia amalgámu. Iné kontraindikácie nie sú známe. Použitie vlnovej dĺ..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. anglicky, lebo celá literatúra je len v angličtine, tých pár výnimiek nestojí za reč. Treba vedieť č..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné ochorenia neguje RA: dedičné ochorenia v rodine n..

Autoimunitná hepatitída
.. sú chronické hepatitídy spojené s hypergamaglobulinémiou a prítomnosťou cirkulujúcich autoprotilátok, .. .. (GMT, ALP), ktorá nebola dodiferencovaná, bez iného interného predchorobia. Pre akútne zhoršenie st..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. hepatopathia, cervikokraniálny syndróm, na iné vážne ochorenia na nelieči v dok. RA: matka zo..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. udával solitárnu obličku v dôsledku agenézy, iné závažnejšie ochorenia, operácie a úrazy negoval. ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. zväčša nešpecifické a môžu imitovať mnohé iné ochorenia ako sú bolesti gynekologického pôvodu u..

Pleuropneumónia
.. stredne ťažkého stupňa Hypokaliémia Hypoproteinémia Diskusia: Pneumónia je výsledkom k..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. lymfoblastov. Časté chromozómové translokácie či iné aberácie vedú k aktivácii onkogénov v blízkosti g..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. nádoru a agresívnejším histologickým typom. Iné chromozómové abnormality Z menej častých, chr.. .. nekróza). Existencia nekroptotickej formy bunkovej smrti bola potvrdená objavením k..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. príčin, bilirubínu, AST a ľahká hypoproteinémia s hyponatriémiou. Zobrazovacie metódy: &.. .. s veľkým nedozrievajúcim jadrom, veľké formy neutrofilov s nedozrievajúcim jadrom (obrovské t.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna ané..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu kalórií. Sú pre vás.. .. má 2 zdravých súrodencov, bez výskytu CF v rodine. V detskom veku bola pravidelne ambulantne.. .. do membrány bunky. Klinický obraz typickej formy CF je charakterizovaný chronickým zápalom br..