MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 26

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. ospalosť a námahovú dýchavicu. Osobná anamnéza: chronická obštrukčná choroba pľúc, hypoventilačný syndróm p.. .. 81,50% - chronická hypoxemicko-hyperkapnická respiračná insuficiencia s hypoxémiou ťažkého stupňa, s hype.. .. - chronická hypoxemicko-hyperkapnická respiračná insuficiencia s hypoxémiou ťažkého stupňa, s hyperkapniou stre.. .. apnoe ťažkého stupňa s apnoicko-hypopnoickým indexom 103,4 epizód/hod., s klinicky závažnými des.. .. REM spánku a 60% v NREM spánku, s časom v saturácii pod 90% 414,9 min, s redukciou hĺbkových štádií a.. ..klíčová slova: s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená i.. ..klíčová slova: hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II.. ..klíčová slova: hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II .. ..klíčová slova: BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 .. ..klíčová slova: viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné sp.. ..klíčová slova: Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spá.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe.. ..klíčová slova: insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypo..

BOLEST
..klíčová slova: endorfinová teorie bolesti, akutní bolest, chronická bolest, nociceptivní b., neuropatická b., d..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. diagnostike je dôležité najprv určiť veľkosť a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyš.. .. sumarizujú patofyziologické poznatky o proteinúrii a zameriavajú sa na praktický vyšetrovací postup ..

Obesity hypoventilation syndrome
.. obstructive sleep apnoea with apnoeic-hypopnoeic index of 103.4 episodes/h, with severe desaturations.. ..klíčová slova: with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure type II -.. ..klíčová slova: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep.. ..klíčová slova: more, J96.11 Chronic respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea,..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. pacientov pred vznikom rozvinutých štád ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú lie.. .. smrť rozdelila na kaspáza-dependentnú a kaspáza-independentnú. Neskôr sa však odhalili aktívne kas.. .. nich pomocou metódy G-prúžkovania detegovať karyotypizáciou numerický a morfologický status ch.. .. bločkov. Princíp vyšetrenia spočíva v detekcii špecifických antigénov v tkanive pomocou im..