MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 3

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev. Srdce ako zdroj elektrických potenciálov a ako pumpa. Prúdenie krvi v cievach.

Srdce - morfológia. Srdce ako zdroj biopotenciálov. Akčný potenciál SA uzla a prepotenciál. Priebeh depolarizácie srdca a EKG.Srdce ako pumpa. Srdce v dynamike.Tlaky v srdci a v odstupujúcich cievach. Elasticita aorty a artérií-pružník. Krvný obeh - rozdelenie. Zákony prúdenia krvi v cievach - reológia. Bernouliho zákon. Tlaky krvi - klasifikácia. Meranie tlaku krvi. Filtrácia v kapilárnej slučke. Poruchy filtrácie v kapilárach. Ochorenia srdca a ciev. Ateroskleróza koronárnych ciev.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika srdca a ciev, Biofyzika srdca a ciev | příloh: 1 | zobrazeno: 8200x | publikováno: 14. 10. 2008 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Zvýšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v perikardiálnej dutine vedie k srdcovej tamponáde, ktorá je charakterizovaná zvýšením vnútrosrdcových tlakov, progresívnym obmedzením komorového plnenia v diastole s následným znížením srdcového výdaja (Obrázok 1). Tamponáda predstavuje život ohrozujúci stav, ktorý bez urgentnej liečby vedie k zlyhaniu srdca ako pumpy. Kazustika opisuje prípad 63-ročnej onkologickej pacientky, u ktorej došlo k rozvoju srdcovej tamponády indikovanej na perikardiocentézu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Srdcová tamponáda, srdcová tamponáda | příloh: 5 | zobrazeno: 2430x | publikováno: 4. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 22

Metabolické ochorenia
.. polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba k.. .. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej ch..

Aortokoronárny bypass
.. oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient p.. .. EKV – elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna ar.. .. elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna artéria; LIMA &.. .. býva s manželkou TO: Pacient udával búšenie srdca so spontánnym ústupom a tlakové bolesti na hr.. ..klíčová slova: Ischemická choroba srdca, aortokoronárny .. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny .. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny ..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, kto.. ..klíčová slova: Alzheimerovej choroby, Alzheimerova choroba..

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému
.. symptómy a príznaky chorôb srdca. Symptómy a príznaky pľúcneho edé..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. IAS – interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne .. .. interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne septum; LA .. .. do 4.7cm, s rozšírenými predsieňami aj komorami srdca, s priestrannejšou VCS a výraznejšie rozšírenou V..

Zápal pažeráka
.. choroba..

Ekobiofyzika
.. vysokého tlaku vzduchu - hyperbária. Kesonova choroba - z dekompresie. Hyperbarická komora a ..

PF pľúcnej a viscerálnej cirkulácie
.. - anatómia, hemodynamika. Pľúcna tromboembolická choroba - vplyvy na pľúca, vplyvy na srdce a cirkuláciu. ..

Juvenilná idiopatická artritída
.. idopatická artritída je najčastejšia reumatická choroba v pediatrii a patrí k najčastejším chronickým cho..

Akútna myeloblastová leukémia
.. Fromilid) žiadna zmena, často máva búšenie srdca v kľude, slabosť a zadýchavanie sa. V januári 201..

STEMI zadnej steny
.. ACD: dif. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov .. .. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. (2007) s reziduálnou ľavostrannou hemiparézou. Ischemická choroba dolných končatín Fontaine IIa. Návyková a.. .. Osobná anamnéza: Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD C (III). Artériová hypertenzia. Stav po..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. rôzneho druhu a kalibru: a) tepny vedúce krv zo srdca k orgánom a tkanivám, b) žily privádzajúce krv sp..

Autoimunitná hepatitída
.. sklerotizujúca cholangiitída - Wilsonova choroba - Hemochromatóza Zobrazovacie metódy a k.. .. hepatopatie. ECHOKG: bez dilatácie dutín srdca, bez známok cor pulmonale acutum, bez ..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. cyanózy, anemický kolorit, spojovky bledé, akcia srdca pravidelná: 80/min., systolický šelest nad celým ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. dýchavicu. Osobná anamnéza: chronická obštrukčná choroba pľúc, hypoventilačný syndróm pri obezite, obšt.. .. so známkami pľúcnej hypertenzie, rozšírený tieň srdca (Obrázok 2) Polysomnografia: obštrukčné spánkové ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. vezikulárne, bez vedľajších fenoménov, akcia srdca pravidelná v pásme tachykardie (110/min.), p..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. tkanivo. Ochorenie sa nazýva aj Jeepova choroba, podľa auta typu jeep. Je pomenované po a.. ..klíčová slova: pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. sa na neznesiteľné sucho v ústach, búšenie srdca, nevoľnosť a zvracanie, neistotu pri chôdzi, zh..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. lipomatózne zmeny renálnych sínusov. Echo srdca zobrazilo miernu hypertrofiu myokardu ĽK. Na ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. pribudli zložité zdravotnícke pomôcky (model srdca) a napokon aj celé domy. Zväčša sa však nesp..