MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 18

Biofyzika dýchacieho systému
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..a vonkajšieho a vnútorného dýchania. Anatómia dých.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a dýchacieho ..

Akútna myeloblastová leukémia
..ady k.. .. prehľad akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Tvorí až .. ..a Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana .. ..Anamnéza: Pacient: Žena, 30 rokov. OA: H.. ..klíčová slova: Akútna myeloická leukémia, AML, kazuistika, ch..

Refrakčné chyby oka
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..adom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého .. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Zoltán O.. .. práci sa zaoberáme chybami lámavého systému oka (re.. ..klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia,..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
..álne učebné p.. ..Apendicitída je jednou z najčastejších chi.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. ..Anamnéza: Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chiru.. ..klíčová slova: Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov divertikel, a..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
..azové .. ..á endokarditída (IE) je endovaskulárna mikrobiálna .. ..ana.. ..Anamnéza: 21-ročný pacient bol prijatý na Kliniku .. ..klíčová slova: I33.0 Akútna a subakútna infekčná endokarditída, Infe.. ..klíčová slova: Akútna a subakútna infekčná endokarditída, Infe..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
..azové .. ..azný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schod.. ..áta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..Anamnéza: 25 ročná pacientka sa dostavila sama na .. ..klíčová slova: retrakcia, frontálne ..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..áš .. ..Anamnesis: 47-year-old man PA: no diseases in.. ..klíčová slova: aortic valve surgery, bikuspidal aortic..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
..ady k.. ..Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je ochorenie, k.. ..a Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana .. ..Anamnéza: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: ar.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastická leukémia, akútna lym..

Constrictive pericarditis, reoperation
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..áš .. ..Anamnesis: 50-year-old man PA: persistent atrial.. ..klíčová slova: pericarditis, atrial..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
..azové .. .. intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia t.. ..ana.. ..Anamnéza: 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. i.. ..klíčová slova: á tamponáda, srdcová t..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case study describes the hospitalization of women.. ..áš .. ..Anamnesis: 76-years-old women PA: arterial.. ..klíčová slova: Aortic valve stenosis, tricuspid valve..

Manažment karcinómu prsníka
..álne učebné p.. ..arcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu pos.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. ..Anamnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, d..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a 26.. ..áš .. ..Anamnesis: 26-year-old man PA: no disease in.. ..klíčová slova: Barlow, mitral valve..

Aortocoronary bypass
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a 58.. ..áš .. ..Anamnesis: 58-year-old man PA: Diabetes mellitus.. ..klíčová slova: heart disease, aortocoronary..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zame.. .. Celec~a.. ..ah Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy .. ..klíčová slova: anie, biomedicína, vedecká p..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..áš .. ..Anamnesis: 63-year-old woman PA: paroxysmal.. ..klíčová slova: al valve stenosis, paroxysmal atrial..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
..álne učebné p.. ..azuistika opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omy.. ..ana.. ..Anamnéza: Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je .. ..klíčová slova: ácia, Antropa belladona, anticholinergický ..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
..azové .. ..árny ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody bru.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. ..Anamnéza: Pacientka, 64 ročná bola vyšetrená na ch.. ..klíčová slova: árny ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, ch..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
..álne učebné p.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient pods.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
..álne učebné p.. .. pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v inter.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel n.. ..klíčová slova: pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
..álne učebné p.. .. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu p.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. ..Anamnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik .. ..klíčová slova: teleso, perforácia, infekcia, cudzie teleso, perforácia, ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
..álne učebné p.. ..Aneuryzma artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. ..Anamnéza: 47 ročná pacientka bola vyšetrená na chi.. ..klíčová slova: a cievy, aneuryzma, diagnostika, coiling, ruptúra ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
..agogické .. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Z.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..