MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 43

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. N.. .. syndróm pri obezite, obštrukčné spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna hypertenzia, k.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypo.. ..klíčová slova: II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, respiračné zlyhanie, ne..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. (Obrázok 2) Polygrafia: obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa s apnoicko-hypopnoickým in.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna .. ..klíčová slova: II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, respiračná in..

STUDIE SPACECURL

Zápal pažeráka

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. 2) Polygraphy: moderate obstructive sleep apnoea with apnoea-hypopnoea index 19.7 episodes/h,.. ..klíčová slova: respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, Duchenne muscular.. ..klíčová slova: type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, Duchenne muscular dystrophy, respiratory..

A two stage non extraction treatment of distoocclusion with proclination of upper incisors (AII/1)

Obesity hypoventilation syndrome
.. data describe subjects with obstructive sleep apnoea, wherein its prevalence has been estimated to.. .. hypoventilation syndrome, obstructive sleep apnoea, cor pulmonale chronicum, pulmonary.. ..klíčová slova: respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, obesity,.. ..klíčová slova: type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, obesity, hypoventilation, respiratory failure,..

Treatment of overjet by retraction of frontal teeth to temporary anchorage devices (TADs)

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta

Selected chapters from orthopaedics

Combined orthodontic-surgical treatment of impacted teeth

Autoimmune hepatitis

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Autoimunitná hepatitída

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII