MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 43

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. N.. .. pľúc, hypoventilačný syndróm pri obezite, obštrukčné spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna h.. .. hypoventilačný syndróm pri obezite, obštrukčné spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna h.. .. syndróm pri obezite, obštrukčné spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna hypertenzia, k.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypo.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, re.. ..klíčová slova: inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, respiračné zl.. ..klíčová slova: II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, respiračné zlyhanie, ne..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. zatienení (Obrázok 2) Polygrafia: obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa s apnoi.. .. zatienení (Obrázok 2) Polygrafia: obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa s apn.. .. (Obrázok 2) Polygrafia: obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa s apnoicko-hypopnoickým in.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna .. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, .. ..klíčová slova: inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, .. ..klíčová slova: II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, respiračná in..

STUDIE SPACECURL

Zápal pažeráka

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. 2) Polygraphy: moderate obstructive sleep apnoea with apnoea-hypopnoea index 19.7 episodes/h,.. ..klíčová slova: respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, Duchenne muscular.. ..klíčová slova: type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, Duchenne muscular dystrophy, respiratory..

A two stage non extraction treatment of distoocclusion with proclination of upper incisors (AII/1)

Obesity hypoventilation syndrome
.. data describe subjects with obstructive sleep apnoea, wherein its prevalence has been estimated to.. .. hypoventilation syndrome, obstructive sleep apnoea, cor pulmonale chronicum, pulmonary.. ..klíčová slova: respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, obesity,.. ..klíčová slova: type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, obesity, hypoventilation, respiratory failure,..

Treatment of overjet by retraction of frontal teeth to temporary anchorage devices (TADs)

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta

Selected chapters from orthopaedics

Combined orthodontic-surgical treatment of impacted teeth

Autoimmune hepatitis

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Autoimunitná hepatitída

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII