MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 48 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 84

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. .. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako k.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných kon.. .. Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podstúpil celon.. .. Výška: 172 cm,  Hmotnosť: 135 kg BMI: 45,63 kg/m2 Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický h.. .. na 24,10 mmol/l, k nárastu pO2 zo 6,48 na 11,40 kPa a saturácie z 81,50 na 97,40%, zároveň došlo .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient pods.. ..klíčová slova: E66.22 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou B.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia ne..

Obesity hypoventilation syndrome
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. ..sity hypoventilation syndrome (OHS) is defined as.. .. hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the combined.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. .. Anthropometry: Height: 172 cm Weight: 135 kg BMI: 45.63 kg/m2 Physical examination: hypersthenic,.. .. 24.10 mmol/L, and a rise of pO2 from 6.48 to 11.40 kPa and saturation from 81.50 to 97.40%. pH was.. ..Anamnesis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. ..klíčová slova: E66.22 Extreme obesity with alveolar hypoventilation.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
.. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem ve.. .. Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. ..ária Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: histológia, veda, .. ..klíčová slova: á histológia, veda, ..

Nové trendy a perspektívy v histológii V
.. trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú ne.. .. trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú ne.. .. obsahuje 24 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem ve.. .. Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. ..ária Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: histológia, vedecká s.. ..klíčová slova: á histológia, vedecká s..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. muscular dystrophy (DMD) is a hereditary progressive.. .. muscular dystrophy (DMD) is a hereditary progressive.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Current disease: 20-year old student with.. .. Anthropometry: Height: 178 cm Weight 36 kg BMI: 11.36 kg/m2 Physical examination: eupnoea,.. .. is about 27 years with some living up to 40 years. In Slovakia noninvasive ventilation is.. ..Anamnesis: Current disease: 20-year old student.. ..klíčová slova: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory.. ..klíčová slova: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory failure..

Suché oko
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. ..Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v p.. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. elektronické zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. P.. .. Furdová~autori.php?tid=509#Kristína Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andre.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Kristína H.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zoh.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. .. aplikujú zvyčajne na noc, resp. pri lagoftalme viackrát denne (u citlivých pacientov môžu vyvolať ale.. ..klíčová slova: suche oko, slzný film, slzné c..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 %.. ..Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie f.. .. vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v o.. .. Babuš.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia B.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a Alzheimerovej choroby, Alzheimerova..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. ..stika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s.. ..š.. ..áš .. .. liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. .. et valvuloplastica mitralis cum ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – ECC (extrakorporálny .. ..Anamnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre ž.. .. prstenca - 4,5cm, objem regurgitácie závažný, viac ako 60 ml, LVD: 6,5, LVS: 4,5cm - dilatovaná, .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case study describes the hospitalization of women.. .. case study describes the hospitalization of women.. ..š.. ..áš .. ..sis: 76-years-old women PA: arterial.. .. fr.55/min., intermed. el. axis, R/S v V3-4, PQ 240ms, QRS 90m, QT 360ms, ST: no.. ..Anamnesis: 76-years-old women PA: arterial.. ..klíčová slova: valve stenosis, tricuspid valve insufficiency,.. ..klíčová slova: Aortic valve stenosis, tricuspid valve..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. .. svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. ..a svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. ..ana.. .. Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s Duchennovou sv.. .. Antropometria: Výška: 178 cm Hmotnosť: 36 kg BMI: 11,36 kg/m2 Fyzikálny nález: eupnoe, n.. .. 27 rokov, niektorí pacienti sa dožívajú takmer 40 rokov. Na Slovensku je podľa metodických o.. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s D.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a 26.. .. case report describes the hospitalization of a 26.. ..š.. ..áš .. ..sis: 26-year-old man PA: no disease in history,.. .. of mitral valve cum annuloplasty ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – CPB: 90min, aortic.. ..Anamnesis: 26-year-old man PA: no disease in.. ..klíčová slova: Barlow, mitral valve ins.. ..klíčová slova: Barlow, mitral valve..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. ..stika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou ao.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou .. ..š.. ..áš .. .. RA: dedičné ochorenia v rodine neguje LA: Nitresan 20mg 0,5-0-0,5 Rawel 1-0-0, Atorvastatin l0mg.. .. fr.55/min., el. os intermed., R/S v V3-4, PQ 240ms, QRS 90m, QT 360ms, ST izoel., T plochšie v .. ..Anamnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné.. ..klíčová slova: Stenóza aortálnej chlopne, insuficiencia t.. ..klíčová slova: a aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej c..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. kazuis.. ..azové .. ..stika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cy.. ..azuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cy.. .. Malachovská~autori.php?tid=363#Miriam Kozárová, Lenka Ko.. ..ana Malachovská~autori.php?tid=363#Miriam .. .. V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase diagnózy CFRD.. ..Anamnéza: V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase .. .. - mukoviscidóza) je ako klinická jednotka známa viac ako 80 rokov - r. 1936 ju prvýkrát opísal šv.. ..klíčová slova: Cystická fibróza, K86.1 Jiná chronická pan.. ..klíčová slova: Cystická fibróza, K86.1 Jiná chronická pankreatitida, cy..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..š.. ..áš .. ..sis: 47-year-old man PA: no diseases in history,.. ..Anamnesis: 47-year-old man PA: no diseases in.. ..klíčová slova: valve surgery, bikuspidal aortic.. ..klíčová slova: aortic valve surgery, bikuspidal aortic..

Manažment karcinómu prsníka
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. .. prsníka je najčastejším typom karcinómu post.. ..arcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu pos.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. BRCA gény, časté vyšetrenie RTG a CT hrudníka, obezita, stres, depresie. Liečba je multidisciplinárna, .. .. 57- ročná pacientka bola odoslaná na chirurgickú kliniku. Pacientka udávala, že.. .. 2 roky v skupine 50–69 rokov. V skupine 40–49 rokov sa názory na skríning líšia, no u .. ..Anamnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. .. systém do prvej uzliny, aby modrá farba ešte viac napomohla detekcii Sentinelovej uzliny (Obrázok .. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, c.. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, d..

Posterior wall myocardial infarction
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. ..solated posterior myocardial infarction is.. ..ated posterior myocardial infarction is occurring.. .. Vachalcová~authors.. ..arianna.. ..sis: 63-years-old woman. FH: Father and brother.. .. in admission: SR, fr. 73/min, axis of the heart +40°, PQ 140ms, QRS 80ms, STD 2mm V1-V4,.. ..Anamnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..klíčová slova: Acute transmural myocardial infarction of other sites,.. ..klíčová slova: Acute transmural myocardial infarction of other..

Selected chapters from orthopaedics
..s.. ..a.. .. educational contribution introduces the selected chapters from orthopaedics, namely.. .. educational contribution introduces the selected.. ..ard.. ..scopies of knee and shoulder are the most common... .. are the most frequent. The curves more than 40 degrees (on the whole spine standing X-rays) in.. ..Arthroscopies of knee and shoulder are the most.. ..klíčová slova: scopy, Low back pain, Treatment of bone tumour.. ..klíčová slova: Arthroscopy, Low back pain, Treatment of bone..

Constrictive pericarditis, reoperation
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..š.. ..áš .. ..sis: 50-year-old man PA: persistent atrial.. .. 2,5mg 1-0-0 tbl, Tritace 1,25mg 1-0-0 tbl, Furon 40mg 1-0-0 tbl, Atoris 20mg 0-0-1 tbl, Lexaurin 3mg.. ..Anamnesis: 50-year-old man PA: persistent atrial.. ..klíčová slova: strictive pericarditis, atrial.. ..klíčová slova: pericarditis, atrial..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. ..stika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. ..š.. ..áš .. .. muž OA: dlhodobo neliečený na žiadne ochorenie, sledovaný pre aneuryzmu ascendentnej aorty RA: .. ..Anamnéza: 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na ž.. ..klíčová slova: stika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch.. ..klíčová slova: astika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch..

STEMI zadnej steny
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. .. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. .. ..aný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých i.. ..arianna.. .. otec a brat prekonali IM OA: prekonala bežné detské ochorenia. Artériovú hypertenziu, DM, CMP, vr.. .. EKG pri príjme: SR, fr. 73/min, el os +40°, prechodová zóna V3-V4, PQ 140ms, QRS 80ms, .. ..Anamnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. ..sis imperfecta (DI) je geneticky podmienená .. .. imperfecta (DI) je geneticky podmienená porucha vývoja t.. ..slav Ďurica~autori.php?tid=368#Jana Kaiferová, L.. ..aroslav Ďurica~autori.php?tid=368#Jana Kaiferová, L.. .. pacientka poukázaná v roku 2008 na oddelenie detského zubného lekárstva I. stomatologickej kliniky .. .. obraz dentinogenesis imperfecta 11.11.2017 40.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Obr.. ..Anamnéza: 7-ročná pacientka poukázaná v roku 2008 .. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, d..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým &bd.. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, k.. .. obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje .. ..aniela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Z.. .. posudok - Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., 20.7.2018 400.76 KB ktokoľvek – – ISBN 20.7.2018 .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: autoimunitné ..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
..á.. .. CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření mult.. .. CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vyt.. .. Mihál, Jan Potěš.. ..arbora Ludíková~autori.php?tid=32#Vladimír Mihál, J.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vi.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: kazuistika,.. ..klíčová slova: aktivní kazuistika, ..

Aortocoronary bypass
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a 58.. .. case report describes the hospitalization of a 58.. ..š.. ..áš .. ..sis: 58-year-old man PA: Diabetes mellitus.. .. (1-0-1), Noflux 10mg (1-0-0), Atorvastatin 40mg (0-0-1), Dobica (1-0-1) AA: penicilin.. ..Anamnesis: 58-year-old man PA: Diabetes mellitus.. ..klíčová slova: schemic heart disease, aortocoronary.. ..klíčová slova: heart disease, aortocoronary..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. ..stika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, kto.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, .. ..š.. ..áš .. .. muž OA: dlhodobo prítomná fibrilácia predsiení, pred 7 rokmi NCMP, pred 30 rokmi op. pre .. .. 2,5mg 1-0-0 tbl, Tritace 1,25mg 1-0-0 tbl, Furon 40mg 1-0-0 tbl, Atoris 20mg 0-0-1 tbl, Lexaurin 3mg.. ..Anamnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. ..klíčová slova: striktívna perikarditída, fibrilácia pr.. ..klíčová slova: a perikarditída, fibrilácia p..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
..s.php?s=multimedia#Case.. ..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..š.. ..áš .. ..sis: 63-year-old woman PA: paroxysmal ventricular.. ..Anamnesis: 63-year-old woman PA: paroxysmal.. ..klíčová slova: valve stenosis, paroxysmal atrial.. ..klíčová slova: al valve stenosis, paroxysmal atrial..

Aortokoronárny bypass
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. ..stika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pri.. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pr.. ..š.. ..áš .. .. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po .. .. (1-0-1), Noflux 10mg (1-0-0), Atorvastatin 40mg (0-0-1), Dobica (1-0-1) AA: penicilín .. ..Anamnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v li.. ..klíčová slova: schemická choroba srdca, aortokoronárny b.. ..klíčová slova: á choroba srdca, aortokoronárny ..

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k .. ..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej.. .. z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej.. ..slav Novák~autori.php?tid=314#Marek .. ..av Novák~autori.php?tid=314#Marek .. ..stomatologická sekcia Slovenskej stomatologickej .. ..atologická sekcia Slovenskej stomatologickej .. ..klíčová slova: árodný akčný plán, ortodontická lieč..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. učebné pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..álne učebné p.. ..stika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, p.. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej p.. ..š.. ..áš .. .. 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibrilácia predsieni s rýchlou komorovou odpoveďou EHRA III, a.. ..Anamnéza: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibr.. .. matka zomrela ako 76ročná po NCMP, otec prekonal viacnásobne IM (3x), zomrel po NCMP, 1 brat zdravý, 1 .. ..klíčová slova: Stenóza mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia .. ..klíčová slova: a mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia pr..

EPIBULBAR LESIONS
.. works.. ..ational.. .. lesions are formed particularly in the conjunctiva.. ..ar lesions are formed particularly in the.. .. Furdová~authors.php?tid=509#Alsalman Ali Jameel, Silvia Lea.. ..Alena Furdová~authors.php?tid=509#Alsalman Ali .. .. pigmented lesions include conjunctival epithelial melanosis,.. ..40931 Kanski J Jack, (2010). Signs in.. ..ar pigmented lesions include conjunctival.. ..klíčová slova: tumor, papiloma, nevus, melanoma,.. ..klíčová slova: ar tumor, papiloma, nevus, melanoma,..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další