MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 14

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. kazuis.. ..azové .. .. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako k.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože do.. .. vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných kon.. .. Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podstúpil celon.. .. Výška: 172 cm,  Hmotnosť: 135 kg BMI: 45,63 kg/m2 Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický h.. .. na 24,10 mmol/l, k nárastu pO2 zo 6,48 na 11,40 kPa a saturácie z 81,50 na 97,40%, zároveň došlo .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. ..klíčová slova: E66.22 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou B.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia ne..

Obesity hypoventilation syndrome
..suistics in.. ..asuistics in.. ..sity hypoventilation syndrome (OHS) is defined as.. .. hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the combined.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. .. Anthropometry: Height: 172 cm Weight: 135 kg BMI: 45.63 kg/m2 Physical examination: hypersthenic,.. .. 24.10 mmol/L, and a rise of pO2 from 6.48 to 11.40 kPa and saturation from 81.50 to 97.40%. pH was.. ..Anamnesis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. ..klíčová slova: E66.22 Extreme obesity with alveolar hypoventilation.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
.. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem ve.. .. Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. ..ária Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: histológia, veda, .. ..klíčová slova: á histológia, veda, ..

Nové trendy a perspektívy v histológii V
.. trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú ne.. .. trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú ne.. .. obsahuje 24 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem ve.. .. Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. ..ária Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: histológia, vedecká s.. ..klíčová slova: á histológia, vedecká s..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 %.. ..Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie f.. .. vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v o.. .. Babuš.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia B.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a Alzheimerovej choroby, Alzheimerova..

Suché oko
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. ..Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v p.. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. elektronické zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. P.. .. Furdová~autori.php?tid=223#Kristína Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andre.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=223#Kristína H.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zoh.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. .. aplikujú zvyčajne na noc, resp. pri lagoftalme viackrát denne (u citlivých pacientov môžu vyvolať ale.. ..klíčová slova: suche oko, slzný film, slzné c..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým &bd.. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, k.. .. obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje .. ..aniela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Z.. .. posudok - Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., 20.7.2018 400.76 KB ktokoľvek – – ISBN 20.7.2018 .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: autoimunitné ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní iden.. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. .. zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v re.. .. Furdová~autori.php?tid=223#Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Hork.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=223#Božena Smolková, Z.. ..sp;Genetické aspekty maligneho melanómu Malígny me.. .. abnormalít chromozómu 8 bola zistená u viac ako 40% MMU. Medzi tieto defekty zaraďujeme nadpočetné k.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. .. zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v re.. ..klíčová slova: faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie .. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..