MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 16

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
..zové .. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej pat.. .. v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia ni.. ..za: Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na žiadne .. .. anémia (morbus Addison-Biermer) vzniká z nedostatku vitamínu B12 v dôsledku absencie alebo porušenej .. .. hladiny kreatínkinázy, nízke hodnoty vitamínu B12 (31,04 pmol/l), normálne hodnoty sérového železa .. .. absencie alebo porušenej funkcie vnútorného faktora. Vitamín B12 (kobalamín) je obsiahnutý najmä v mä.. ..klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedo.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom v.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného f.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, pern.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m.. ..klíčová slova: vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m..

Suché oko
.. oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna nikto nevenoval .. .. Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andrej F.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba z.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. ..klíčová slova: oko, slzný film, slzné c..

Patofyziológia vonkajšieho dýchania
.. dýchania. Ventilácia pľúc a jej poruchy. Vplyv zmien frekvencie dýchania a dychového objemu na i.. .. Príčiny zníženia/zvýšenia veľkosti transfer faktora. Pľúcna cirkulácia a jej poruchy. Vplyv gr.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Patofyziológia vonkajšieho dýchania 12.2.2009 1.5 MB re..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
..zové .. .. leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou kmeňovej hem.. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana Gabz.. ..za: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: art. h.. .. ale tiež vzostup von Willebrandovho faktora, inhibítora plazminogénaktivátora-1, pr.. ..klíčová slova: lymfoblastová leukémia, hematoonkológia, kaz..

Autoimmune hepatitis
.. GP because of long-term cholestatic hepatic enzymes (GMT, ALP) elevation. He was admitted to 2nd.. .. IgG, IgD, iron, folate, haptoglobin, transferin, B12, ceruloplasmin, C3, C4, AFP, CA 19-9, CEA,.. ..klíčová slova: type 1 autoimmune hepatitis, elevated hepatal enzymes, jaundice,..

Autoimunitná hepatitída
..zové .. .. autoprotilátok, ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. D.. ..za: 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne s.. .. IgD, železo, folát, haptoglobín, transferín, B12,ceruloplazmín, C3, C4, AFP, CA 19-9, CEA, .. ..klíčová slova: hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, ..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..zuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej p.. ..za: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibrilácia pred.. ..klíčová slova: za mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia pr..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave .. .. vedcom, musí mať na to predpoklady. Tie základné sú, že musí vedieť to, čo žiak prvého stup..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
..zové .. ..zný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schodík .. .. Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra Schwartz.. ..za: 25 ročná pacientka sa dostavila sama na o.. ..klíčová slova: z, retrakcia, frontálne ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. je jednou z najčastejších chirurgických diagnóz, pre ktorú bý.. ..za: Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chirurgickú am..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
..zové .. .. výraznému pokroku v diagnostike a liečbe nádorov pľúc v.. ..za: Osobná anamnéza: Chronická obštrukčná choroba .. ..klíčová slova: Hemoptýza, atelektáza, bronchogénny k..

Pleuropneumónia
..zové .. .. pneumonia – CAP) predstavuje dôležitý problém verejného zdravia. Napriek pokrokom v .. ..za: Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola od..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sak.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel na..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. ..znik pečeňového abscesu po perforácii gas.. ..za: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik 2 t.. ..klíčová slova: zie teleso, perforácia, infekcia, cudzie teleso, ..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. stavby srdcovo-cievnej (kardiovaskulárnej) a miazgovej (lymfatickej) sústavy ľudského tela s oh.. ..Zora.. .. a lymfatického systému. e-učebnica Autor: MUDr. Zora Haviarová PhD.   Úvodné slovo…. An..

Manažment karcinómu prsníka
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v príčinách úmrtí žien na rakov.. ..za: 57- ročná pacientka bola odoslaná na ch..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred .. .. Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Hork.. .. veľmi dobrým výsledkom liečby lokálneho MMU sa až u 50% pacientov rozvinú metastázy, ktoré sú zvy.. .. nádoru. Postavenie p53 ako prognostického faktora a ani jeho úloha v ovplyvňovaní rádiosenzitivity .. ..klíčová slova: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, D..