MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 11

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
..zové .. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej pat.. .. v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia ni.. .. V krvnom obraze bola prítomná ťažká makrocytová anémia: hemoglobín 32,9 g/l, hematokrit 0,10, stredný o.. ..za: Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na žiadne .. .. anémia (morbus Addison-Biermer) vzniká z nedostatku vitamínu B12 v dôsledku absencie alebo porušenej .. .. vyššie hladiny kreatínkinázy, nízke hodnoty vitamínu B12 (31,04 pmol/l), normálne hodnoty sérového že.. .. hladiny kreatínkinázy, nízke hodnoty vitamínu B12 (31,04 pmol/l), normálne hodnoty sérového železa .. .. B12 v dôsledku absencie alebo porušenej funkcie vnútorného faktora. Vitamín B12 (kobalamín) je obsiahnutý na.. .. absencie alebo porušenej funkcie vnútorného faktora. Vitamín B12 (kobalamín) je obsiahnutý najmä v mä.. ..klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedo.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená ned.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom v.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného f.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, p.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, pern.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna an.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m.. ..klíčová slova: nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m.. ..klíčová slova: vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt m..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
.. k patogenéze niektorých anémií - Aplastická anémia, Sideroblastická anémia, Perniciózna anémia, Pos.. .. študentov 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo. Základné funkcie hematopoetického systému. Poruchy .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Patofyziológia červených a bielych krviniek. 8.6.2008 3...

Biofyzika sluchu
.. ucha. Prenos zvuku vonkajším a stredným uchom. Zloženie vnú.. .. zvuku vonkajším a stredným uchom. Zloženie vnútorného ucha.  Cortiho orgán - zloženie. Prenos z.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Biofyzika sluchu 24.5.2008 2.27 MB registrovaný .. ..klíčová slova: zika sluchu, Biofyzika..

Biofyzika dýchacieho systému
..zika vonkajšieho a vnútorného dýchania. Anatómia dý.. .. vonkajšieho a vnútorného dýchania. Anatómia dýchacieho systému. Hlavná fun.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Biofyzika dýchacieho systému 14.10.2008 3.24 MB r.. ..klíčová slova: zika dýchacieho ..

Suché oko
.. oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna nikto nevenoval .. .. Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andrej F.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba z.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. ..klíčová slova: oko, slzný film, slzné c..

Patofyziológia vonkajšieho dýchania
.. dýchania. Ventilácia pľúc a jej poruchy. Vplyv zmien frekvencie dýchania a dychového objemu na i.. .. Príčiny zníženia/zvýšenia veľkosti transfer faktora. Pľúcna cirkulácia a jej poruchy. Vplyv gr.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Patofyziológia vonkajšieho dýchania 12.2.2009 1.5 MB re..

Pleuropneumonia
.. HCT 0.28, MCV 74.74 fL, MCH 24.9 pg - microcytic anemia WBC 13.20x109 /L, Neu abs 11.89 x109 /L, Ly abs.. .. because of an X-ray finding of pneumonia localized in the inferior lobe of the right lung. She..

Autoimmune hepatitis
.. GP because of long-term cholestatic hepatic enzymes (GMT, ALP) elevation. He was admitted to 2nd.. .. IgG, IgD, iron, folate, haptoglobin, transferin, B12, ceruloplasmin, C3, C4, AFP, CA 19-9, CEA,.. ..klíčová slova: type 1 autoimmune hepatitis, elevated hepatal enzymes, jaundice,..

Pleuropneumónia
..zové .. .. pneumonia – CAP) predstavuje dôležitý problém verejného zdravia. Napriek pokrokom v .. .. 0,28, MCV 74,74 fl, MCH 24,9 pg - mikrocytová anémia.. ..za: Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola od..

Autoimunitná hepatitída
..zové .. .. autoprotilátok, ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. D.. ..za: 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne s.. .. IgD, železo, folát, haptoglobín, transferín, B12,ceruloplazmín, C3, C4, AFP, CA 19-9, CEA, .. ..klíčová slova: hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, ..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. resolved completely, there were no signs of anemia, the patient was discharged with the.. .. in the morning, feeling of tightness and wheezing on the chest. No haemoptysis or chest pain..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
..zové .. ..Zvýšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nah.. .. obraze stredne ťažká normocytová normochrómna anémia s ľahkou leukopéniou. Zobrazovacie metódy: RT.. ..za: 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. in..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
..zové .. .. ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody brušnej, pred.. ..za: Pacientka, 64 ročná bola vyšetrená na chi.. .. dehydratácie. Pacientka nebola anemická. Z vnútorného prostredia boli mierne elevované hepatálne t..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
..zové .. .. leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou kmeňovej hem.. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana Gabz.. ..za: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: art. h.. .. ale tiež vzostup von Willebrandovho faktora, inhibítora plazminogénaktivátora-1, pr.. ..klíčová slova: lymfoblastová leukémia, hematoonkológia, kaz..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. appendicis vermiformis je raritná diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti vzhľadom na .. ..za: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chirurgickú k.. .. a zvýšený hematokrit v dôsledku dehydratácie. Z vnútorného prostredia bolo zvýšené CRP na hodnotu 182 mg/l a..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
..zové .. .. je endovaskulárna mikrobiálna infekcia lokalizovaná na natívnych chlopniach, nástennom en.. .. (94,0...90,2%), normocytová normochrómna anémia ľahkého stupňa, spontánne predĺžené INR, poziti.. ..za: 21-ročný pacient bol prijatý na Kliniku pn..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred .. .. Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Hork.. .. veľmi dobrým výsledkom liečby lokálneho MMU sa až u 50% pacientov rozvinú metastázy, ktoré sú zvy.. .. nádoru. Postavenie p53 ako prognostického faktora a ani jeho úloha v ovplyvňovaní rádiosenzitivity .. ..klíčová slova: melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, D..