MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 3

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev. Srdce ako zdroj elektrických potenciálov a ako pumpa. Prúdenie krvi v cievach.

Srdce - morfológia. Srdce ako zdroj biopotenciálov. Akčný potenciál SA uzla a prepotenciál. Priebeh depolarizácie srdca a EKG.Srdce ako pumpa. Srdce v dynamike.Tlaky v srdci a v odstupujúcich cievach. Elasticita aorty a artérií-pružník. Krvný obeh - rozdelenie. Zákony prúdenia krvi v cievach - reológia. Bernouliho zákon. Tlaky krvi - klasifikácia. Meranie tlaku krvi. Filtrácia v kapilárnej slučke. Poruchy filtrácie v kapilárach. Ochorenia srdca a ciev. Ateroskleróza koronárnych ciev.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika srdca a ciev, Biofyzika srdca a ciev | příloh: 1 | zobrazeno: 8200x | publikováno: 14. 10. 2008 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.

Zmyslové vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - charakteristika. Kódovanie senzorického podnetu na pacciniho teliesku (kožný receptor dotyku a tlaku) . Kódovanie na receproroch. receptory - definícia, vlastnosti. Receptory - rozdelenie. Zákony zmyslového vnímania. Adaptácia receptorov. Receptory rýchlo a pomaly sa adaptujúce. Biofyzika zraku. Anatómia oka. Časti oka. Stavba oka. Myopia - krátkozrakosť. Hypermetropia - ďalekozrakosť. Presbyopia. Astigmatizmus. Refračné chyby.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika vnímania, receptory, zrak, Biofyzika vnímania, receptory, zrak | příloh: 1 | zobrazeno: 7759x | publikováno: 24. 5. 2008 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Zvýšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v perikardiálnej dutine vedie k srdcovej tamponáde, ktorá je charakterizovaná zvýšením vnútrosrdcových tlakov, progresívnym obmedzením komorového plnenia v diastole s následným znížením srdcového výdaja (Obrázok 1). Tamponáda predstavuje život ohrozujúci stav, ktorý bez urgentnej liečby vedie k zlyhaniu srdca ako pumpy. Kazustika opisuje prípad 63-ročnej onkologickej pacientky, u ktorej došlo k rozvoju srdcovej tamponády indikovanej na perikardiocentézu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Srdcová tamponáda, srdcová tamponáda | příloh: 5 | zobrazeno: 2430x | publikováno: 4. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Biofyzika sluchu

Biofyzika sluchu

Anatómia ucha. Prenos zvuku vonkajším a stredným uchom. Zloženie vnútorného ucha.  Cortiho orgán - zloženie. Prenos zvuku vnútorným uchom.  Bekesyho teória počutia. Poruchy sluchu.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika sluchu, Biofyzika sluchu | příloh: 1 | zobrazeno: 6025x | publikováno: 24. 5. 2008 | poslední úpravy: 23. 5. 2011

Biofyzika dýchacieho systému

Biofyzika dýchacieho systému

Biofyzika vonkajšieho a vnútorného dýchania. Anatómia dýchacieho systému. Hlavná funkcia dýchania. Dýchanie vonkajšie a vnútorné. Úloha bránice, medzirebrových a prídatných dýchacích svalov. Difúzia plynov v pľúcach - morfológia. Difúzia plynov cez alveolokapilárnu membránu. Dynamika difúzie cez AK membránu. Perfúzia - transport O2 a CO2 krvou.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika dýchacieho systému | příloh: 1 | zobrazeno: 6406x | publikováno: 14. 10. 2008 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Biofyzika svalovej kontrakcie

Biofyzika svalovej kontrakcie

Základné vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, srdcový, hladký sval a rozdiely medzi nimi, štruktúra svalu a svalovej bunky (myofibrila, sarkomera, aktín, myozín, ...),motorická jednotka, nervo-svalová platnička, acetylcholín, platničkový potenciál, T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný potenciál svalového vlákna, kontrakcia svalu, jej kontrola (tropomyozín), úloha Ca2+ iónov a ATP, svalové trhnutie, superpozícia, sumácia, tetanus (vlnitý, hladký), rigor mortis, jednotkový a viacjednotkový hladký sval, spojenie „gap junction“, syncytium, štruktúra tkaniva srdcového svalu, interkalárne disky, Ca vyvolané uvoľnenie Ca2+, akčný potenciál srdcového svalu, jeho trvanie, sumácia kontrakcie.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sval | příloh: 1 | zobrazeno: 6464x | publikováno: 10. 11. 2010 | poslední úpravy: 19. 5. 2011

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Biofyzika  akčného  potenciálu  a synapsa

Depolarizácia – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, šírenie sa akčného potenciálu (postupné šírenie sa po nemyelinizovanom vlákne, saltatórne vedenie), elektrická stimulácia – reobáza, chronaxia, lokálny potenciál synapsa, neurotransmiter a mechanizmus synaptického prenosu receptory (ionotropické vs. metabotropické), EPSP, IPSP, sumácia (časová, priestorová) konvergencia, divergencia.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: synapsa, akčný potenciál | příloh: 1 | zobrazeno: 5075x | publikováno: 10. 11. 2010 | poslední úpravy: 19. 5. 2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 15

Ionizující záření
..arningové .. ..arningový .. .. Kva.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Biofyzika (E-kurz) : Ionizující záření | 12.12.2009 uživ.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: záření, biofyzika, radioaktivita,.. ..klíčová slova: záření, biofyzika, radioaktivita, r..

Metabolické ochorenia
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej ch.. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 20... .. Šuta.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, diabetes, glykémia, ..

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. symptómy a príznaky chorôb srdca. Symptómy a príznaky pľúcneho edé.. ..avné symptómy a príznaky chorôb srdca. Symptómy a p.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: príznaky, kardiovaskulárny ..

Ochorenia sietnice
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..a je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame f.. .. na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané ochorenia sietnice sú .. ..ajlo.. .. ochoreniach na vaskulárnom podklade, často nedokážeme lie.. ..klíčová slova: a, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser,.. ..klíčová slova: cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser, pars..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
..agogické .. .. diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby sr.. .. podáva stručný anatomický prehľad stavby srdcovo-cievnej (kardiovaskulárnej) a miazgovej (lymfatickej) .. ..a.. .. rôzneho druhu a kalibru: a) tepny vedúce krv zo srdca k orgánom a tkanivám, b) žily privádzajúce krv sp.. ..anatomické aspekty kardiovaskulárneho a l.. .. autorka   SRDCOVOCIEVNA SÚSTAVA (SYSTEMA CARDIOVASCULARE sa skladá z d.. ..klíčová slova: á anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický sys..

Aortokoronárny bypass
..álne učebné p.. .. oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient p.. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pr.. .. pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil ka.. ..áš .. .. býva s manželkou TO: Pacient udával búšenie srdca so spontánnym ústupom a tlakové bolesti na hr.. ..Anamnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v li.. .. Diagnózy: ICHS, so stabilnou AP, 3-cievne postihnutie so zachovanou LVEF Arteriálna .. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny .. ..klíčová slova: á choroba srdca, aortokoronárny ..

Akútna myeloblastová leukémia
..ady k.. .. prehľad akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Tvorí až .. ..a Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana .. .. Fromilid) žiadna zmena, často máva búšenie srdca v kľude, slabosť a zadýchavanie sa. V januári 201.. ..Anamnéza: Pacient: Žena, 30 rokov. OA: H.. ..klíčová slova: Akútna myeloická leukémia, AML, kazuistika, ch..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
..álne učebné p.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, .. ..áš .. .. do 4.7cm, s rozšírenými predsieňami aj komorami srdca, s priestrannejšou VCS a výraznejšie rozšírenou V.. ..Anamnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. .. objem ľavej komory; NCMP – náhla cievna mozgová príhoda; RA – pravá predsieň; RCX.. ..klíčová slova: a perikarditída, fibrilácia p..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
..azové .. ..á endokarditída (IE) je endovaskulárna mikrobiálna .. .. považovať endarteritídu veľkých vnútrohrudných ciev. Charakteristickou léziou pri IE je vegetácia. I.. ..ana.. .. vezikulárne, bez vedľajších fenoménov, akcia srdca pravidelná v pásme tachykardie (110/min.), p.. ..Anamnéza: 21-ročný pacient bol prijatý na Kliniku .. ..klíčová slova: Akútna a subakútna infekčná endokarditída, Infe..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
..azové .. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických s.. ..ana.. .. cyanózy, anemický kolorit, spojovky bledé, akcia srdca pravidelná: 80/min., systolický šelest nad celým .. ..Anamnéza: Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na ž.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedo..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
..álne učebné p.. .. laser je možné použiť ako alternatívu ku konvenčným .. ..ana Ohlasová~autori.php?tid=372#Silvia Timková, V.. .. [KZL-ZL4] Konzervačné zubné lekárstvo [KZL-ZL5] Biofyzika [ULBF/BF-F/09] Lekárska biofyzika .. ..Anamnéza: Celková anamnéza: 28 ročná paci.. ..klíčová slova: aser, Er: YAG, preparácia zubného kazu, laser, Er: ..

STEMI zadnej steny
..álne učebné p.. ..aný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých i.. ..arianna.. .. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov .. ..Anamnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali .. .. do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov procedúry: PPCI .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
..álne učebné p.. ..azuistika opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omy.. ..ana.. .. sa na neznesiteľné sucho v ústach, búšenie srdca, nevoľnosť a zvracanie, neistotu pri chôdzi, zh.. ..Anamnéza: Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je .. ..klíčová slova: ácia, Antropa belladona, anticholinergický ..

Autoimunitná hepatitída
..azové .. ..Autoimunitné hepatitídy sú chronické hepatitídy spo.. ..atarína .. .. hepatopatie. ECHOKG: bez dilatácie dutín srdca, bez známok cor pulmonale acutum, bez .. ..Anamnéza: 69-ročný pacient bol dlhodobo am.. ..klíčová slova: Autoimunitná hepatitída, autoimunitná hepatitída 1...

Hypoventilačný syndróm pri obezite
..álne učebné p.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. so známkami pľúcnej hypertenzie, rozšírený tieň srdca (Obrázok 2) Polysomnografia: obštrukčné spánkové .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient pods.. .. snímka hrudníka: bez infiltratívnych zatienení, cievne akcentované pľúcne híly so známkami pľúcnej hyp.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..

The Use of the Er:YAG Laser 2940 nm in complex caries removal
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. ..ant pain reduction and lack of the vibrations give.. ..ana Ohlasová~authors.php?tid=372#Vladimíra S.. .. x [KZL-ZL2] x [KZL-ZL1] x [ZS-S] Klinická biofyzika [ULBF/KBF-V/09] Pracoviská: 1st Department of .. ..Anamnesis: Full clinical description: A 28.. ..klíčová slova: AG laser, caries, ablation, Er:YAG laser, caries,..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
..álne učebné p.. .. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu p.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. lipomatózne zmeny renálnych sínusov. Echo srdca zobrazilo miernu hypertrofiu myokardu ĽK. Na .. ..Anamnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik .. ..klíčová slova: teleso, perforácia, infekcia, cudzie teleso, perforácia, ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
..agogické .. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Denisa .. .. pribudli zložité zdravotnícke pomôcky (model srdca) a napokon aj celé domy. Zväčša sa však nesp.. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádor..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
..agogické .. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Z.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. .. p53 s mimoočným šírením nádoru a inváziou do ciev, zvýšenou proliferačnou aktivitou a epiteloidným .. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..