MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (10)
Anesteziologie a intenzivní medicína (11)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (20)
Diabetologie, dietetika (4)
Endokrinologie, metabolismus (5)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (27)
Farmakologie (12)
Fyziologie a patologická fyziologie (45)
Gastroenterologie, hepatologie (19)
Geriatrie (3)
Hematologie (5)
Histologie, embryologie (8)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (27)
Imunologie, alergologie (2)
Infektologie (14)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (19)
Lékařská genetika (6)
Lékařská chemie a biochemie (7)
Lékařská informatika a informační věda (14)
Mikrobiologie (6)
Nefrologie (4)
Nelékařské zdravotnické vědy (19)
Neurochirurgie (1)
Neurologie (44)
Nukleární medicína (15)
Oftalmologie, optometrie (17)
Onkologie, radioterapie (36)
Ostatní (7)
Otorinolaryngologie (6)
Patologie a soudní lékařství (39)
Pediatrie, neonatologie (38)
Pneumologie (17)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (18)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (14)
Radiologie a zobrazovací metody (14)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (104)
Revmatologie (4)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (15)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (14)
Vnitřní lékařství (72)
Všeobecné praktické lékařství (9)
Zubní lékařství (52)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku

Potravinová alergia (PA) sprevádza ľudstvo od nepamäti. Už Hippocrates a Galén dokumentovali alergické reakcie po požití niektorých potravín, avšak vedomostný rozmach v tejto oblasti medicíny nastal až v dvadsiatom storočí. Poznatky o tomto pomerne častom ochorení sú značné, i keď na druhej strane treba priznať, že nie všetko chápeme do takých detailov, aby sme terapeuticky kauzálne „reštituovali“ porušenú funkciu imunity vedúcu k prejavom potravinovej alergie. Jej prevalencia, podobne ako aj v prípade mnohých iných alergických ochorení, stúpa, a to predovšetkým v detskom veku.

 
autor: Miloš Jeseňák | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: potravinová alergia, imunitný systém | příloh: 2 | zobrazeno: 4899x | publikováno: 14.7.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016

Verejné zdravotníctvo a imunizácia

Imunizácia - jedno z najvýznamnejších preventívnych opatrení proti prenosným ochoreniam má dlhú históriu, hoci do rutinnej praxe bolo zavedené len v 20.storočí. Je jednou z najmodernejších zbraní a súčasne najlacnejších spôsobov ochrany zdravia v modernej medicíne. Vplyv očkovania na zdravie celej populácie a zabezpečenie nezávadnej pitnej vody má obrovský celosvetový význam na znížení chorobnosti a úmrtnosti. Spolu s objavením antisepsy a antibiotík patrí medzi najväčšie objavy za posledných dvesto rokov.

 
autor: Henrieta Hudečková | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunizácia, očkovanie | příloh: 1 | zobrazeno: 4431x | publikováno: 3.6.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016

Výživa v detskom veku

Výživa  už od najútlejšieho veku významnou mierou ovplyvňuje zdravie jedinca aj v neskoršom období života.  V  posledných rokoch nastáva významný pokrok a  objavujú sa viaceré zmeny vo výžive detí v jednotlivých vekových obdobiach. Na túto skutočnosť je poukázané v uvedenom  učebnom texte, ktorý  je určený pre študentov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva a nemedicínskych odborov.

 
autor: Ľubica Jakušová | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: výživa, výživa detí | příloh: 1 | zobrazeno: 4589x | publikováno: 4.5.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016

Jak je to s Lymeskou borreliózou?

Klinické příznaky Lymeské borreliózy. Diagnostika. Borrelia burgdorferi. Cena diagnostických metod. Vakcinace. Prevence.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Borrelia, Borrelia burgdorferi, Borrelia, Borrelia burgdorferi | příloh: 1 | zobrazeno: 4150x | publikováno: 24.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Statistika IV.

Efektivita vyšetření. Deterministické metody. Pravděpodobnostní metody. Bayseova metoda.

 
autor: Pavel Kasal, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Pravděpodobnost, Bayesova věta, rozhodovací teorie, Deterministické metody, pravděpodobnostní metody, Bayseova metoda, rozhodovací strom | příloh: 1 | zobrazeno: 2250x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Statistika I.

Historie a současnost. Základní rozdělení. Statistika v medicíně. Grafická reprezentace dat.

 
autor: Pavel Kasal, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Statistika, data statistická - interpretace, Statistika, data statistická - interpretace, histogram, symetrie a nesymetrie dat | příloh: 1 | zobrazeno: 2289x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Polyneuropatie v ordinaci praktického lékaře

Periferní neuropatie. Příčiny, příznaky a vyšetření neuropatie. Typy polyneuropatie a terapie.

 

Syndrom karpálního tunelu v ordinaci praktického lékaře

Anatomie nervus medianus. Patofyziologie, epidemiologie, rizikové faktory, klinická stádia CTS. Objektivní testy u CTS. Elektromyografie a terapeutické možnosti CTS. Pooperační péče u CTS. Syndrom kubitálního tunelu.

 
autor: R. Mazanec | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Nervus medianus, syndrom kubitálního tunelu, Nervus medianus. CTS, syndrom kubitálního tunelu | příloh: 2 | zobrazeno: 3248x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Principy léčby závratí a poruch rovnováhy

Vestibulární tonus a výpadek. Neurotransmitery vestib. systému. Emeze. Nauzea. Závrať - vertigo. Terapie.

 
autor: Rudolf Černý | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Dystonie, nauzea, závrať, Vestibulární tonus, dystonie, kompenzace, neurotransfery, emeze | příloh: 2 | zobrazeno: 3958x | publikováno: 19.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z Oxfordu)

Reforma. Výdaje. Inflace. Návrh nového zdravotního systému. Náklady na zdravotní péči.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Výdaje na zdravotnictví, inflace ekonomická, soukromá praxe, Evropská unie, Výdaje na zdravotnictví, inflace ekonomická, dostupnost péče, soukromá praxe, Evropská unie | příloh: 2 | zobrazeno: 2158x | publikováno: 18.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Protetická technologie a materiály

E-learningový kurz.

 
autor: Taťjana Dostálová, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 4706x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 8.5.2011

Neuroprotekce

Neuroprotekce - pojem. Substance EGb 761 - složení, účinky.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Neuroprotektivní látky, Neuroprotekce, EGb 761 | příloh: 2 | zobrazeno: 2386x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

HV myeloradikuloneuritidy - chyby a omyly

HV infekce - typy, klinické symptomy, laboratorní diagnostika.

 
autor: Martin Bojar, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Myelitida, neuritida, Herpesvirové infekce, myelitidy, radikulitidy | příloh: 2 | zobrazeno: 2057x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Demence - poznámky o diagnostice a léčbě (IChE, nootropika, fytoterapeutika -EGb )

Demence - Pickova choroba. Demence. Vaskulární demence. Nálezy u zdravých osob. Parkinsonova choroba.

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Demence, demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova nemoc, Demence, demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova nemoc | příloh: 2 | zobrazeno: 2620x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

CMP - spolupráce PL a neurologa

Příklady kasuistik, nové léčebné metody.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Cévní mozková příhoda, Cévní mozková příhoda, kasuistika | příloh: 2 | zobrazeno: 2055x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010
 

Vakcinológia

K najefektívnejším spôsobom prevencie prenosných ochorení a navodenia imunity jedinca i kolektívu patrí imunizácia. Pod týmto pojmom rozumieme vytváranie nešpecifickej a špecifickej imunitnej odpovede v ľudskom organizme na vakcínový antigén, adjuvans alebo ostatné zložky vakcíny. Samotná vakcinácia alebo očkovanie je vlastné vpravenie očkovacej látky do organizmu.

 
autor: Henrieta Hudečková | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: vakcinológia, vakcína, očkovanie | příloh: 1 | zobrazeno: 4049x | publikováno: 8.6.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016

Flexibilná bronchoskopia v pediatrii

Bronchológia je veda o chorobách bronchov a pľúc, ich diagnostike a terapii. Veľký rozvoj zaznamenala najmä vďaka bronchoskopii. Dlhú dobu však bolo možné vyšetriť dýchacie cesty flexibilným bronchoskopom len dospelých. Rozmach detskej flexibilnej bronchoskopie umožnila až miniaturizácia optických prístrojov.

 
autor: Slavomír Nosáľ | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchoskopia, flexibilná bronchoskopia | příloh: 1 | zobrazeno: 4552x | publikováno: 7.5.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

 
autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: laparoskopický, miniinvazívny, náhrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pažeráka, karcinóm rekta | příloh: 6 | zobrazeno: 3976x | publikováno: 21.4.2009 | poslední úpravy: 15.6.2009

Bibliografické zdroje

Primární zdroje. Standardizace klíčových slov v MeSH. Citace.

 

Statistika II.

Populace a výběr. Intervaly spolehlivosti. Hypotézy a významnost. Hypotézy o průměru. Hypotézy o rozptylu. Hypotézy o pořadových číslech. Hypotézy o alternativních hodnotách. Další statistické metody.
 

 
autor: Pavel Kasal, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Populace, Populace, výběr, intervaly spolehlivosti, hypotézy | příloh: 1 | zobrazeno: 2318x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Expanzivní procesy ve stř. a dol. Th s projevy „banálního“ LI syndromu

Herniace meziobratlového disku - incidence, prevalence. Kazuistiky.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Hernie, meziobratlová ploténka, mícha, Herniace, hernie, meziobratlová ploténka, mícha, syndrom konu míšního, syndrom kaudy míšní | příloh: 2 | zobrazeno: 2656x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Periferní obrna lícního nervu

Anatomie lícního nervu. Klinický obraz a klinický nález obrny lícního nervu. Jednostranná a oboustranná obrna nervus facialis. Pomocná vyšetření a terapie. Rehabilitační péče.

 
autor: R. Mazanec | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Nervus facialis, Nervus facialis, obrna, jednostranná, oboustranná | příloh: 2 | zobrazeno: 6780x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Downbeat nystagmus syndrom

Definice syndromu Downbeat nystagmus (DBN). Okulomotorické abnormality. Etiologie DBN. Patogeneze DBN. Vyšetřovací metody. Terapie. Prognóza. Kazuistiky.

 
autor: Rudolf Černý, Jaroslav Jeřábek | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Syndrom, nystagmus fyziologický, pyramidové dráhy, Syndrom, nystagmus, symptom | příloh: 2 | zobrazeno: 2901x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Konference AMSE 99 Jerusalém

Cíl konference - dialog, výměna zkušeností, kontakty LF. Věda, výzkum. Bioetika, klinická etika. Bioetika, klinická etika. CME - Celoživotní vzdělávání.

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Management lékařské praxe, bioetika, vzdělávání odborné, Management, vědecká příprava, curriculum | příloh: 2 | zobrazeno: 1978x | publikováno: 18.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce

Anatomie, fyziologie a patofyziologie močového měchýře. Základní klinické jednoty. Etiopatogeneza, diagnostika a léčba. Oštřovatel a rahabilitační péče. Akutní a chronická péče.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Močový měchýř, močový měchýř neurogenní, defekace, Močový měchýř, inervace, mikce | příloh: 2 | zobrazeno: 3732x | publikováno: 18.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Gnatologie

E-learningový kurz.

 
autor: Taťjana Dostálová, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 4420x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Minulost a přítomnost Neurolog.kliniky 2. LF UK v Praze

Počátky neurologie v Motole. Složení pacientů, prevalence, vývoj, epidemiologické údaje. Vybavení kliniky a okruhy činnosti. Personální vybavení. Laboratoře kliniky, poradny, centra.

 

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Demence - genetické dispozice, diagnostika, léčba.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Demence, Alzheimerova nemoc, cerebrovaskulární poruchy, Demence, Alzheimerova nemoc, cerebrovaskulární poruchy | příloh: 2 | zobrazeno: 2389x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Poruchy sexuálních funkcí z pohledu neurologa

Pochuchy sexuálních funkcí u mužů a u žen. Neurogenní poruchy. Poruchy cévního původu. Poruchy endokrinního původu. Poruchy iatropatogenní. Léčba.

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Erektilní dysfunkce, hypogonadismus, vaginismus, dyspareunie, Neurogenní poruchy, cévní poruchy, endokrinní poruchy, erektibilita, sterilita, anorgasmie, nymfomanie | příloh: 2 | zobrazeno: 2545x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 22.7.2010

Léčebné postupy u CMP ve středním a vyšším věku

Léčebné postupy farmakologické, režimové a preventivní

 
autor: Martin Bojar | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | zobrazeno: 2296x | publikováno: 16.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010