MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (10)
Anesteziologie a intenzivní medicína (11)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (20)
Diabetologie, dietetika (4)
Endokrinologie, metabolismus (5)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (27)
Farmakologie (12)
Fyziologie a patologická fyziologie (45)
Gastroenterologie, hepatologie (19)
Geriatrie (3)
Hematologie (5)
Histologie, embryologie (8)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (27)
Imunologie, alergologie (2)
Infektologie (14)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (19)
Lékařská genetika (6)
Lékařská chemie a biochemie (7)
Lékařská informatika a informační věda (14)
Mikrobiologie (6)
Nefrologie (4)
Nelékařské zdravotnické vědy (19)
Neurochirurgie (1)
Neurologie (44)
Nukleární medicína (15)
Oftalmologie, optometrie (17)
Onkologie, radioterapie (36)
Ostatní (7)
Otorinolaryngologie (6)
Patologie a soudní lékařství (39)
Pediatrie, neonatologie (38)
Pneumologie (17)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (18)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (14)
Radiologie a zobrazovací metody (14)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (104)
Revmatologie (4)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (15)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (14)
Vnitřní lékařství (72)
Všeobecné praktické lékařství (9)
Zubní lékařství (52)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Smyslové orgány II

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | 2.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1807x | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011

Cytologie I - elektronogramy

Elektronogramy k studiu

 
autor: Luděk Vajner | 2.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2112x | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011

Symptóm olupovania pier

Symptóm olupovania pier nepredstavuje samostatnú nozologickú jednotku. Z tohto symptómu sa však môže na perách samostatná nozologická jednotka vyvinúť. Symptóm olupovania pier môže byť súčasťou iného stavu na perách alebo súčasťou celkových ochorení. Zvyčajne ide o chronický proces, ktorý môže pretrvávať dlhú dobu. Klinicky postihuje izolovane hornú alebo dolnú peru. Zriedkavo postihuje súčasne obidve pery.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: symptóm, pery, olupovanie pier | příloh: 1 | zobrazeno: 4097x | publikováno: 19.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia neznámeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme medzi bulózne dermatózy. Jedná sa o autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje tvorbou intraepiteliálnych pľuzgierov na koži a sliznici, bez prítomnosti zápalu. Môže sa vyskytnúť iba na koži, iba na slizniciach či postihovať kožu a sliznice súčasne. Môže mať prejavy na gingívach, ako prejav celkových ochorení.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka, Andrea Vödrösová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pemfigus, sliznica, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 4556x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Dysfágia

Pojmom dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca neschopnosti postupu sústa kdekoľvek v ezofagu. Transport sústa je po opustení orofaryngeálnej oblasti v normálnom stave automatický. Patologický proces však takémuto transportu bráni. V takýchto prípadoch má pacient pocit, že mu potrava viazne v hrdle, alebo v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu dochádza.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: dysfágia, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 4665x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Kazuistiky z Ortopedie

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ortopedie | příloh: 1 | zobrazeno: 7423x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011

Anatomie dýchací soustavy

E-learningový kurz

 
autor: Václav Báča | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: anatomie, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 6638x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky.
3. ročník

 
autor: Ondřej Hrušák | 2.LF UK | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: specifická imunita, B lymfocyty, T lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 4287x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 22.7.2010

Biochemistry of thyroid hormones

Lecture
2nd year - spring semester

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: thyroid hormones, biochemistry | příloh: 1 | zobrazeno: 2071x | publikováno: 9.10.2009 | poslední úpravy: 1.7.2010

Virové hepatitidy

Přednáška

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: virové hepatitidy | příloh: 1 | zobrazeno: 2264x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Srdeční selhání

Přednáška

 
autor: Martin Vízek | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: srdeční selhání | příloh: 1 | zobrazeno: 2652x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

ICHS

Přednáška

 
autor: Bohuslav Ošťádal | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: ICHS | příloh: 1 | zobrazeno: 1946x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Hormony tukové tkáně a metabolický syndrom

Přednáška

 
autor: Martin Haluzík | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: tuková tkáň, metabolický syndrom | příloh: 1 | zobrazeno: 3512x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Hemostáza

Přednáška

 
autor: Alena Baňasová | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: hemostáza | příloh: 1 | zobrazeno: 3081x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 11.5.2011

Diabetes mellitus - patofyziologie

Přednáška

 
autor: Pavlína Piťhová | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 3540x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010
 

Pojivová tkáň - elektronogramy

Elektronogramy k studiu

 
autor: Luděk Vajner | 2.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1879x | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011

Onkogenetika Reviews

Článek k onkogenetice pro podporu výuky KG pro 5. ročník -  české a zahraniční studenty.

 
autor: Autoři uvedeni v článku | 2.LF UK | disciplína: Lékařská genetika | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Lynch syndrome, hereditary colorectal cancer | příloh: 1 | zobrazeno: 2118x | publikováno: 3.2.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

Cysta predstavuje patologickú dutinu s vlastnou výstelkou. Býva vyplnená tekutou, alebo tuhšou hmotou, ktorá je produktom tejto výstelky, alebo orgánu, v ktorom sa cysta nachádza. V našom prípade ide o cysty lokalizované v kostných štruktúrach čeľusti a sánky, a to cysty odontogénne alebo neodontogénne.

 
autor: Jarmila Klemová, Andrej Jenča, Eugen Ďurovič | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: RTG, odontogénne cysty, neodontogénne cysty | příloh: 1 | zobrazeno: 5928x | publikováno: 19.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Parodontitis dospelých

Parodontitis definujeme ako deštruktívne zápalové ochorenie bakteriálneho pôvodu, ktoré postihuje všetky komponenty normálneho parodontu. Postihuje gingívu, väzový systém zubov, cement, alveolárnu kosť, vyvoláva stratu spojivového tkaniva a progreduje do predčasných strát zubov. Prebieha chronicky a môže postihovať jednotlivé zuby, skupiny zubov, celé zuboradie i celú denticiu. Priebeh môžu ovplyvniť anatomické, funkčné a systémové faktory.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: parodontitis, gingíva, parodontálny absces | příloh: 1 | zobrazeno: 3316x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Exkluzivní přednášky expertů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Videozáznamy tří exkluzivních přednášek veličin oboru Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Digitální video | klíčová slova: ortopedie | zobrazeno: 6235x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011

Anatomie trávící soustavy

E-learningový kurz

 
autor: Václav Báča | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 7322x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011

Ionizující záření

E-learningový kurz

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: ionizující záření, biofyzika, radioaktivita, radiace | příloh: 1 | zobrazeno: 6740x | publikováno: 12.12.2009 | poslední úpravy: 5.11.2010

Coxarthrosis

Záznamy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej kliniky MFN - Coxarthrosis I.urtq TEP BILAT.Proxima a Coxarthrosis I.sin. TEP Proxima z 13.05.2009.

 
autor: Libor Nečas, Marian Melišík, Masood Rahmany | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitálne video | klíčová slova: coxarthrosis | příloh: 4 | zobrazeno: 8172x | publikováno: 15.10.2009

Virus HIV

Přednáška

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: HIV | příloh: 1 | zobrazeno: 2221x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Sekrece žaludeční kyseliny a Helicobacter pylori

Přednáška

 
autor: Jan Martínek | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sekrece žaludeční kyseliny, Helicobacter pylori | příloh: 1 | zobrazeno: 3044x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Plicní choroby

Přednáška

 
autor: Martin Vízek | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: plicní choroby | příloh: 1 | zobrazeno: 2682x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 12.11.2010

Hypoxie, hyperkapnie

Přednáška

 
autor: Martin Vízek | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: hypoxie, hyperkapnie | příloh: 1 | zobrazeno: 4159x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Klinické aspekty funkčního vyšetřování dýchání

Přednáška

 
autor: Jiří Kandus | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: funkční vyšetřování dýchání, klinické aspekty | příloh: 1 | zobrazeno: 2173x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Diseminovaná intravaskulární koagulace

Přednáška

 
autor: Alena Baňasová | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: diseminovaná intravaskulární koagulace | příloh: 1 | zobrazeno: 4214x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010

Cévní onemocnění mozku

Přednáška

 
autor: Alena Baňasová | 2.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: cévní onemocnění mozku | příloh: 1 | zobrazeno: 3219x | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010