MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Zubní lékařství

Čelistní kloub

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Petra Hliňáková | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: čelistní kloub | příloh: 1 | zobrazeno: 2998x | publikováno: 9.6.2010

Ortodoncie

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Tomáš Hlaďo | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: ortodoncie | příloh: 1 | zobrazeno: 2587x | publikováno: 9.6.2010

Extrakce

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Radek Hippmann | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: extrakce | příloh: 1 | zobrazeno: 2476x | publikováno: 9.6.2010

Stomatologie

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Taťjana Dostálová | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 2318x | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 11.3.2011

Terapie kloubních poruch

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Jan Andrejs | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: kloubní poruchy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 2187x | publikováno: 9.6.2010

Temporomandibulární kloub

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Jan Andrejs | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: temporomandibulární kloub | příloh: 1 | zobrazeno: 4062x | publikováno: 9.6.2010

Příznaky zubního kazu

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Karel Chleborád | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: zubní kaz, příznaky | příloh: 1 | zobrazeno: 2763x | publikováno: 16.5.2010 | poslední úpravy: 1.7.2010

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

Cysta predstavuje patologickú dutinu s vlastnou výstelkou. Býva vyplnená tekutou, alebo tuhšou hmotou, ktorá je produktom tejto výstelky, alebo orgánu, v ktorom sa cysta nachádza. V našom prípade ide o cysty lokalizované v kostných štruktúrach čeľusti a sánky, a to cysty odontogénne alebo neodontogénne.

 
autor: Jarmila Klemová, Andrej Jenča, Eugen Ďurovič | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: RTG, odontogénne cysty, neodontogénne cysty | příloh: 1 | zobrazeno: 5883x | publikováno: 19.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Parodontitis dospelých

Parodontitis definujeme ako deštruktívne zápalové ochorenie bakteriálneho pôvodu, ktoré postihuje všetky komponenty normálneho parodontu. Postihuje gingívu, väzový systém zubov, cement, alveolárnu kosť, vyvoláva stratu spojivového tkaniva a progreduje do predčasných strát zubov. Prebieha chronicky a môže postihovať jednotlivé zuby, skupiny zubov, celé zuboradie i celú denticiu. Priebeh môžu ovplyvniť anatomické, funkčné a systémové faktory.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: parodontitis, gingíva, parodontálny absces | příloh: 1 | zobrazeno: 3292x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Hygiena v zubním lékařství

Legislativní požadavky na hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve všech oborech zubního lékařství v souladu s požadavky Hlavního hygienika ČR.

 
autor: Eva Gojišová | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: lecture | příloh: 1 | zobrazeno: 6469x | publikováno: 1.9.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011

Gnatologie

E-learningový kurz.

 
autor: Taťjana Dostálová, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 4387x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010
 

Úrazy zubů

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Tomáš Hlaďo | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: úrazy zubů | příloh: 1 | zobrazeno: 2897x | publikováno: 9.6.2010

Onemocnění zubní dřeně – endodontické ošetření

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Radek Hippmann | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: zubní dřeň, onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 2538x | publikováno: 9.6.2010

Prevence ve stomatologii

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Jana Fendrychová | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: stomatologie, prevence | příloh: 1 | zobrazeno: 2477x | publikováno: 9.6.2010

Protetika, protetické materiály, techniky a technologie, implantáty

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Taťjana Dostálová | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: protetika, protetické materiály, techniky a technologie, implantáty | příloh: 1 | zobrazeno: 3645x | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 22.7.2010

Patologie temporomandibulárního kloubu

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Jan Andrejs | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: temporomandibulární kloub, patologie | příloh: 1 | zobrazeno: 2288x | publikováno: 9.6.2010

Zubní kaz

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Karel Chleborád | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: zubní kaz | příloh: 1 | zobrazeno: 2554x | publikováno: 16.5.2010 | poslední úpravy: 1.7.2010

Symptóm olupovania pier

Symptóm olupovania pier nepredstavuje samostatnú nozologickú jednotku. Z tohto symptómu sa však môže na perách samostatná nozologická jednotka vyvinúť. Symptóm olupovania pier môže byť súčasťou iného stavu na perách alebo súčasťou celkových ochorení. Zvyčajne ide o chronický proces, ktorý môže pretrvávať dlhú dobu. Klinicky postihuje izolovane hornú alebo dolnú peru. Zriedkavo postihuje súčasne obidve pery.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: symptóm, pery, olupovanie pier | příloh: 1 | zobrazeno: 4046x | publikováno: 19.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia neznámeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme medzi bulózne dermatózy. Jedná sa o autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje tvorbou intraepiteliálnych pľuzgierov na koži a sliznici, bez prítomnosti zápalu. Môže sa vyskytnúť iba na koži, iba na slizniciach či postihovať kožu a sliznice súčasne. Môže mať prejavy na gingívach, ako prejav celkových ochorení.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka, Andrea Vödrösová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pemfigus, sliznica, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 4518x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Dysfágia

Pojmom dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca neschopnosti postupu sústa kdekoľvek v ezofagu. Transport sústa je po opustení orofaryngeálnej oblasti v normálnom stave automatický. Patologický proces však takémuto transportu bráni. V takýchto prípadoch má pacient pocit, že mu potrava viazne v hrdle, alebo v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu dochádza.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: dysfágia, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 4633x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Protetická technologie a materiály

E-learningový kurz.

 
autor: Taťjana Dostálová, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 4663x | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 8.5.2011

Operácia ankylózy TMK

Operácia ankylózy temporomandibulárneho kĺbu s rekonštrukciou

 
autor: Dagmar Statelová, Igor Malachovský, Mária Janíčková | JLF UK v Martine | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Digitálne video | příloh: 1 | zobrazeno: 3651x | publikováno: 23.4.2008 | poslední úpravy: 13.10.2010
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
NET