MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (10)
Anesteziologie a intenzivní medicína (11)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (20)
Diabetologie, dietetika (4)
Endokrinologie, metabolismus (5)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (27)
Farmakologie (12)
Fyziologie a patologická fyziologie (45)
Gastroenterologie, hepatologie (19)
Geriatrie (3)
Hematologie (5)
Histologie, embryologie (8)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (27)
Imunologie, alergologie (2)
Infektologie (14)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (19)
Lékařská genetika (6)
Lékařská chemie a biochemie (7)
Lékařská informatika a informační věda (14)
Mikrobiologie (6)
Nefrologie (4)
Nelékařské zdravotnické vědy (19)
Neurochirurgie (1)
Neurologie (44)
Nukleární medicína (15)
Oftalmologie, optometrie (17)
Onkologie, radioterapie (36)
Ostatní (7)
Otorinolaryngologie (6)
Patologie a soudní lékařství (39)
Pediatrie, neonatologie (38)
Pneumologie (17)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (18)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (14)
Radiologie a zobrazovací metody (14)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (104)
Revmatologie (4)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (15)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (14)
Vnitřní lékařství (72)
Všeobecné praktické lékařství (9)
Zubní lékařství (52)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Medicína a filozofování

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

 
autor: Petr Příhoda | 2.LF UK | disciplína: Lékařská etika a právo | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: medicína, filozofie | příloh: 1 | zobrazeno: 2486x | publikováno: 15.6.2010

Původ náboženské zkušenosti

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

 

Úvod do politiky

Přednáška pro studenty magisterského studie všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

 
autor: Petr Příhoda | 2.LF UK | disciplína: Lékařská etika a právo | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Stát, politika, demokracie | příloh: 1 | zobrazeno: 2019x | publikováno: 15.6.2010

Ornishova studie

studijní materiál preventivní lékařství

 

STUDIE SPACECURL

Přednáška.

SPACECURL ovlivňuje posturální systém. Cílem je objektivně posoudit pozitivní nebo negativní vliv na posturální systém.

 
autor: Karel Mende | 3.LF UK | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: rehabilitace, SPACECURL, posturální systém | příloh: 1 | zobrazeno: 6207x | publikováno: 14.6.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Podpůrná léčba v onkologii

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Edita Kabíčková | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 4814x | publikováno: 14.6.2010

Biochémia Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v medicíne v súčasnosti vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v ostatnej dekáde venuje čoraz väčšia pozornosť. Predpokladá sa, že práve tento proces je príčinou mnohých neurodegeneratívnych chorôb, ktorých výskyt so stúpajúcim vekom signifikantne narastá.

 
autor: Eva Babušíková | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: Biochémia Alzheimerovej choroby, Alzheimerova choroba | příloh: 2 | zobrazeno: 3072x | publikováno: 13.6.2010 | poslední úpravy: 16.2.2016

RTG anatomie

Přednáška

 
autor: Vojtěch Suchánek | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3013x | publikováno: 13.6.2010

Patologie trávicí trubice u dospělých pacientů

Přednáška

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2112x | publikováno: 13.6.2010

Zobrazení míchy a páterního kanálu

Přednášky

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2164x | publikováno: 13.6.2010

Zneužívané látky

Přednáška

 
autor: Jaroslav Zikmund | 2.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1824x | publikováno: 13.6.2010

Alkohol

Přednáška

 
autor: Jaroslav Zikmund | 2.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1735x | publikováno: 13.6.2010

Epilepsie a epileptické záchvaty

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

 
autor: Petr Marusič | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2370x | publikováno: 12.6.2010
 

Studium medicíny jako duchovní zkušenost a její případná vyústění

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

 
autor: Petr Příhoda | 2.LF UK | disciplína: Lékařská etika a právo | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: studium medicíny, zaměstnání, povolání, řehole, žena lékařka, lékař | příloh: 1 | zobrazeno: 2348x | publikováno: 15.6.2010

Dějiny a dějepis

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

 
autor: Petr Příhoda | 2.LF UK | disciplína: Lékařská etika a právo | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: dějiny, dějepis, ideoplogická interpretace dějin, bagatelizace a ignorování minulodti | příloh: 1 | zobrazeno: 2129x | publikováno: 15.6.2010

Očkování

přehled některých očkování v ČR, které nebyly součástí jiných přednášek

 
autor: Zuzana Blechová | 2.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3022x | publikováno: 14.6.2010

Akutní komplikace způsobené nádorovým onemocněním

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Edita Kabíčková | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2329x | publikováno: 14.6.2010

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Tieto skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne.
Autorka sa v jednotlivých kapitolách zamerala na tvorbu i pôsobenie voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných ochranných systémov. Okrem toho pozornosť sústredila tiež na analýzu poškodenia biomolekúl, evokovaného oxidačným stresom, ako aj na jeho participovanie na patogenéze vybraných, tzv. „voľnoradikálových“ chorôb a starnutia.
Keďže skriptá obsahujú aj kapitoly s detailne vypracovanými protokolmi stanovenia niektorých biomarkerov oxidačného stresu, mohli by byť užitočnou pomôckou aj pre študentov doktorandského štúdia. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových...

 
autor: Monika Sivoňová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stres | příloh: 2 | zobrazeno: 3527x | publikováno: 13.6.2010 | poslední úpravy: 16.2.2016

Vyšetření srdce

Přednáška

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2205x | publikováno: 13.6.2010

RTG - Rentgenové vyšetření

Přednáška

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2498x | publikováno: 13.6.2010

Patologie GIT dětí

Přednáška

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2019x | publikováno: 13.6.2010

Neuroradiologie

Přednáška

 
autor: Jiří Lisý | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2609x | publikováno: 13.6.2010

Magnetická rezonance

Přednáška

 
autor: Jiří Lisý | 2.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2766x | publikováno: 13.6.2010

Toxikologie

Přednáška

 
autor: Jaroslav Zikmund | 2.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2023x | publikováno: 13.6.2010

Zkrácené neurologické vyšetření

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

 
autor: neuveden autor | 2.LF UK | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2538x | publikováno: 12.6.2010

Degenerativní onemocnění nervového systému

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

 
autor: Rudolf Černý | 2.LF UK | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2453x | publikováno: 12.6.2010