MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství

Principy sociálně - právní ochrany dětí

Prezentace seznamuje se základními principy poskytování sociálně - právní ochrany dětí v rámci České republiky a v mezinárodním měřítku.Poskytuje přehled hlavních zásad poskytování sociálně - právní ochrany dítěti. Vymezení skupiny dětí, kterých se sociálně - právní ochrana týká.Přehled orgánů a institucí, které poskytují sociálně - právní ochranu dětem.Prezentace reflektuje  změny, ke kterým došlo v souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 a v souvislosti s platným novým Občanským zákoníkem.

 

 
autor: Petr Kašpar | 2.LF UK | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: děti, ochrana, právo, adopce, cizina, sociálně právní ochrana dětí | příloh: 1 | zobrazeno: 1185x | publikováno: 22.11.2014

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)

Dítě ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech dítěte, práva hospitalizovaného dítěte. Základní principy přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi.

 

Násilí pachané na seniorech

Problematika násilí v seniorském věku, formy násilí, způsoby prevence a řešení

 
autor: Petr Kašpar | 2.LF UK | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: násilí, senioři, prevence | příloh: 1 | zobrazeno: 2338x | publikováno: 28.3.2011

Globální problémy životního prostředí

výukový materiál pro 4. ročník

 
autor: Irena Dostálová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: životní prostředí, globální problémy | příloh: 1 | zobrazeno: 3066x | publikováno: 20.9.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

Ornishova studie

studijní materiál preventivní lékařství

 

Prevence a ochrana zdraví při práci

Výukové materiály Preventivní lékařství

Prevence a ochrana zdraví při práci

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Veronika Benešová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | klíčová slova: prevence, profesionální poškození zdraví | příloh: 2 | zobrazeno: 1676x | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012

Ochrana a podpora veřejného zdraví, zákon 258/2000 Sb. část druhá

Výukový materiál v oboru preventivní lékařství,

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Jarmila Rážová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: veřejné zdraví, ochrana, podpora | příloh: 1 | zobrazeno: 2371x | publikováno: 26.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012
 

Sociální pediatrie

náplň oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti

 

Psychosociální vývoj dítěte

Základní údaje o psychosociálním vývoji dítěte především v raném dětském věku.

 
autor: Petr Kašpar | 2.LF UK | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: vývoj, dítě, psychický, sociální | příloh: 1 | zobrazeno: 2648x | publikováno: 4.4.2011

Ovzduší a zdraví

výukový materiál pro 4. ročník

 
autor: Irena Dostálová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: životní prostředí, ovzduší a zdraví | příloh: 1 | zobrazeno: 2533x | publikováno: 20.9.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

Epidemiologie úrazů

Výukový materiál z preventivního lékařství

 
autor: Veronika Benešová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: úrazy, epidemiologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3186x | publikováno: 8.6.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

Prevence poruch mentálního zdraví

Výukový materiál Preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Veronika Benešová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: duševní zdraví, sebevražednost | příloh: 2 | zobrazeno: 2168x | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012

Kontinuální zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče

Metody zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, sledování úrovně kvality zdravotní péče.

 
autor: Otakar Buda | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: zdravotnictví, kvalita, řízení kvality | příloh: 1 | zobrazeno: 3215x | publikováno: 17.5.2010 | poslední úpravy: 1.7.2010